Kategória: Tiky

Tiky sa pravidelne spájajú s neurózami. Príčinou ich vzniku však nemusí byť len psychický problém. Je však pravdou, že sa objavia v čase zvýšenej záťaže. Patrí sem žmurkanie, otváranie úst, naťahovanie kože, posmrkávanie …

Čo sa využíva pri liečbe tikov?

Aké metódy sa najčastejšie používajú pri liečbe tikov? Ako môže rodič podporiť liečbu ďalšími opatreniami v každodennom živote? Treba dieťa na tiky upozorňovať, alebo to skôr tiky zhoršuje?