Čo sa využíva pri liečbe tikov?

Aké metódy sa najčastejšie používajú pri liečbe tikov? Ako môže rodič podporiť liečbu ďalšími opatreniami v každodennom živote? Treba dieťa na tiky upozorňovať, alebo to skôr tiky zhoršuje?

  • lieky – predpisuje pediater, pedopsychiater alebo neurológ za účinkom uvoľnenia úzkostného napätie, odporúčajú sa vtedy, keď sú tiky veľmi nápadné, dieťa nevie normálne fungovať s kamarátmi alebo v škole
  • podporná terapia – jej cieľom je zistiť zdroje stresu v rodine, škole alebo medzi rovesníkmi a následne pracovať na ich minimalizovaní alebo odstránení.

Odporúčame aj pomocné opatrenia:

  • dopriať dieťaťu veľa pohybu – spontánnu uvoľňujúcu telesnú aktivitu, nie športový dril!
  • informovať učiteľa o tikoch, prípadne liekoch, lebo môžu mať dopad výkon v škole
  • znížiť nároky na dieťa, povoliť tlak, tempo
  • ignorovať tiky – zamerať sa na to, čo dieťa hovorí, nie na tiky
  • pomáhať dieťaťu upevňovať sebavedomie
  • doma dbať na čo najväčšiu pohodu, bezpečie, prejavovať záujem o dieťa
  • pritúliť si dieťa

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Tiky sú neúčelné, mimovôľové, nerytmické a rýchlo sa opakujúce pohyby. Najčastejšie postihujú svaly na tvári, môžu byť pohybové alebo hlasové....