Kategória: Čo vybaviť pred a po pôrode

Vybavovanie úradných vecí pred a po pôrode je pomerne komplikované, snažili sme sa pre vás skompletizovať zoznam povinností a informácií spätých s týmto životným obdobím. Pre lepšiu orientáciu je zoznam rozdelený do týchto častí: