Čo môže priniesť filiálna terapia rodičom a dieťaťu v období vzdoru?

Obdobie prvého vzdoru je vývinovým štádiom, ktorého zmyslom je uvedomenie si seba. Deti si často cez moc potrebujú zažívať, že niekým sú. Dieťa často až pri narábaní s mocou si uvedomuje seba, svoj vplyv na okolie.

Hnev so vzdorovitým obdobím je úzko prepojený. Hnev je jednou zo 4 základných emócií. V živote ľudí zohráva dôležitú úlohu – pomáha pri uvedomovaní si našich potrieb, ašpirácií, vedie nás k dosiahnutiu toho, čo chceme/potrebujeme. Samozrejme, to platí za predpokladu, že nás hnev neparalyzuje, či nevedie k nevhodnému konaniu. Cez hnev sa často dostávame k našim potrebám, aj preto je hnev dôležitý až žiadúci v našom živote.

Počas tréningu rodičovských zručností – filiálnej terapii – sa dostávame aj k teórii o pocitoch,  ich významnosti v živote ľudí, hovoríme o ich úlohe, ako aj spôsoboch reagovania na ne. Práve obdobie vzdoru je vyhroteným obdobím, kde je hnev často prítomný. V praxi sa stretávame s tým, že práve v tomto období:

Rodič nerozumie pocitom dieťaťa

nedokáže zachytiť význam prežívaného. Dieťa potrebuje cítiť spojenie s rodičom, potrebuje rozumieť svojmu prežívaniu a to dokáže často práve cez rodiča, ktorý by mu takéto porozumenie aj prinášal.

Rodič je s dieťaťom akoby v opozícii

Dieťa rodičovi ukazuje/dokazuje/presvedčia o dôležitosti toho, čo prežíva, resp. čo potrebuje. Ak rodič nasadne na cestu dokazovania, tak začína súboj. V súboji obvykle býva víťaz a porazený, čo znamená, že buď dieťa alebo rodič sa budú takto cítiť. Toto vnímanie narúša, oslabuje vzťah.

Počas kurzov filiálnej terapie sa snažíme rodičom dať také zručnosti, aby dokázali deťom rozumieť a aby toto porozumenie dávali najavo. Neznamená to však súhlasiť so všetkým, čo dieťa očakáva. Zmysluplné je však vyjadrenie porozumenia, ktoré nevytvára priestor na boj.

Neznamená to ani, že obdobie vzdoru takto podkutý rodič s dieťaťom preskočia. Skôr ho zvládnu bez porušenia vzťahu, prípadne dokonca môže nastať utuženie vzťahu.

Dieťa sa pri rodičovi, ktorý dokáže narábať s emóciami, učí im rozumieť, regulovať ich a cíti sa pochopené. A práve tento zážitok môže dieťa previesť cez obdobie vzdoru… a koniec koncov rodiča tiež.

Jana Lednická

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Čoraz častejšie sa na nás obracajú rodičia malých detí, ktorí si nie sú istí, či vývin ich dieťatka prebieha v poriadku....

Pred časom som na ulici videla mamku s chlapčekom, cca 2 ročným. Malý ležal na zemi, niečo vykrikoval, plakal, sople...

Deti sú v porovnaní s dospelými často spontánnejšie, rýchlejšie, skôr konajú ako hovoria, deti sú menej zžité so sociálnymi normami....