Poruchy autistického spektra

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na online workshop Poruchy autistického spektra zameraný najmä na etiopatogenézu ochorenia, diagnostické kritéria a pochopenie príznakov, možnosti skríningových metód –  pod vedením H. Celušákovej.

Poruchy autistického spektra

Online workshop bude viesť Mgr. Hana Celušáková, PhD. klinická psychologička, psychoterapeutka, členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK.

Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými aktuálnymi vedeckými poznatkami o Poruchách autistického spektra.

Čo môžete očakávať?

12 hodín teoretického a praktického (videonahrávky, rozbory kazuistík) vzdelávania.

Obsahom workshopu je:

  1. Stručná história diagnózy autizmu
  2. Autizmus v súčasných klasifikačných systémoch, pripravovaná MKCH-11 a čo z toho vyplýva pre klinickú prax
  3. Stručne prevalencia a etiopatogenéza PAS – čelíme epidémii autizmu?
  4. Prvé príznaky ochorenia z pohľadu rodičov a výskumu, možnosti skríningových metód
  5. Pochopenie príznakov ochorenia (s videoukážkami) a možnosti diagnostiky PAS
  6. Diskusia a výmena skúseností

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií. Max. počet účastníkov je 16.

Termín a miesto konania:

Pondelok – utorok: 9.-10. september 2024 (pondelok  9:00 – 17:00,  utorok 9:00 – 12:15 – 12 vyučovacích hodín) ONLINE

Workshop bude realizovaný cez platformu ZOOM, kde je možnosť zdieľať prezentáciu, videá, interaktívne klásť otázky. Počas workshopu budú kratšie prestávky, ale nebude „obedová“ prestávka.

Prihlásenie

Cena:  110€ 

Zahŕňa náklady na lektorku, pracovný materiál, organizačné zabezpečenie. 

Akreditácia:

Stretnutie je v procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov – 14 kreditmi. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (10eur). (Upozornenie: žiadosť o kredity si vopred zvážte, overte ich akceptáciu prípadným zamestnávateľom). Všetci účastníci dostanú po ukončení aktivity potvrdenie o účasti (mailom).

Čítajte pozorne prosím:

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. Nie je povinnosťou organizátora hľadať za účastníka náhradu, ak sa tento/tá nemôže zúčastniť osobne na vzdelávaní. 

V prípade zmeny termínu konania, z dôvodu „vis maior“, si účastník môže požiadať o vrátenie vložného – ak mu nebude vyhovovať novostanovený termín. V tomto prípade bude účtovaný storno poplatok 10% zo sumy vložného. Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM. V prípade, že pracujete mimo zdravotníctva, teda v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky.  Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

 

Kto je Hana Celušáková:

Mgr. Hana Celušáková, PhD. vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
Pracuje ako klinická psychologička a psychoterapeutka prevažne s dospelými klientmi v CPR Kvapka.
V rokoch 2015 – 2019 absolvovala postgraduálne štúdium na LF UK ako členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK, kde ďalej pôsobila do roku 2023 ako členka diagnostického a výskumného tímu. Podieľala sa tiež na tvorbe štandardov MZ pre diagnostiku PAS, publikuje odborné články, je členkou autorského kolektívu kníh: Máme dieťa s autizmom (2016) a Autizmus od A po S (2022). Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre Psychológie FiF UK.

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...