Online – Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na online workshop Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami.

Online intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Workshop bude viesť  Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie  svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých.

Čo môžete očakávať?

Na kurze sa účastníci naučia používať model komunikačných a copingových stratégií izraelskej psychologičky Ofry Ayalon BASIC PH a následne využiť model v krízovej intervencii, poradenstve a terapii. Metóda bola použitá  izraelskými psychológmi pri krízovej intervencii po rukojemníckej dráme v Beslane, po Srebrenickej genocíde v Bosne, po tsunami na Haiti, po zemetrasení v Turecku, vo vojnových konfliktoch v Izraeli. Karty je možné využiť aj v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, osobnostnom rozvoji klientov.

Karty s príbehmi využijete pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní figúr, formulovaní kontraktu, poznávaní jeho životného scenára,  jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsob zvládania prekážok a riešenia konfliktov. Využitie kariet je ďalej v kariérovom poradenstve, individuálnom poradenstve a psychoterapii, v skupinovej intervencii v školách aj organizáciách.

Pri práci s Emočnými kartami vás naučíme ako  nadviazať kontakt s detským klientom, ako ho naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. Využitie kariet je ďalej v psychodráme a modelovaní, poznávaní emocionálnej atmosféry v triede. Ukážeme si prácu s rodinou, školskou triedou, s dospelými (učiteľský zbor, organizácia).

Karty Mythos zobrazujú scény, kulisy a rekvizity, ktoré patria do sveta mýtov a legiend. Využívajú sa pri výstavbe príbehov jednotlivcov aj skupiny, definovaní pocitov, tém a procesu klienta.

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové. Karty samotné nie sú súčasťou vzdelávania a poplatku zaň – záujemcovia si ich kupujú osobitne. Pred workshopom nie je potrebné ich mať zakúpené.

Po ukončení workshopu dostanú účastníci osvedčenie o účasti.

Pre koho je workshop určený?

Workshop je určený pre psychológov/čky, psychoterapeutov/ky, psychiatrov/čky, špeciálnych, či sociálnych pedagógov/čky, pracovníkov a pracovníčky krízových centier, ktorí sa v svojej práci venujú deťom, rodine, dospelým.  Maximálny počet účastníkov je 12. 

Termín a spôsob konania:

Termín:     12. 6. 2023      9:00 – 16:00

Workshop realizujeme pomocou aplikácie ZOOM (je to interaktívny spôsob, účastníci sa navzájom vidia, počujú, môžu klásť otázky, je možné sledovať videá a prezentáciu). Účastníci dostanú vopred handouty, ktoré ich môžu sprevádzať workshopom, aby šetrili čas a mohli svoju sústredenú pozornosť venovať výkladu lektorky a nie písaniu poznámok. Lektorka je pripravená pracovať s kartami aj na diaľku, takže počas workshopu účastníci prejdú 3 sebaskúsenostné aktivity.

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na workshope.

Cena: 88€ 

Cena zahŕňa lektorné, organizačné a komunikačné náklady, prezentáciu v .pptx.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Kto je Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.:

Je absolventkou FiFUK a PVŠ v Bratislave. Má psychologickú, pedagogickú a psychoterapeutickú kvalifikáciu, ktorú získala v Českém institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii v Brne. Absolvovala výcvik skupinovej krízovej intervencie na školách v prípadoch prírodnej katastrofy, smrti učiteľa a žiaka, teroristického útoku, autonehody a hromadného nešťastia.

V súčasnosti sa venuje individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, terapii traumy detí, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny. Pracuje aj v CPPPaP.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania workshopu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

V prípade zmeny termínu konania, z dôvodu „vis maior“, si účastník môže požiadať o vrátenie vložného – ak mu nebude vyhovovať novostanovený termín. V tomto prípade bude účtovaný storno poplatok 10% zo sumy vložného. Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...