Dospievanie – čo je dobré vedieť…

Ide o špecifickú  životnú etapu, dôležité obdobie medzi detstvom a dospelosťou. Pre samotných dospievajúcich a rodičov (i okolie) azda najviac turbulentný vek, plný nepokoja, premien tela i duše, sprevádzaný výkyvmi nálad, zmenami názorov, túžieb…

Môžeme hovoriť o dvoch časových fázach, o rannom dospievaní, teda puberte (cca 10 – 15 rokov) a adolescencii (cca 15 – 20 rokov).

Ide o špecifickú  životnú etapu, dôležité obdobie medzi detstvom a dospelosťou. Pre samotných dospievajúcich a rodičov (i okolie) azda najviac turbulentný vek, plný nepokoja, premien tela i duše, sprevádzaný výkyvmi nálad, zmenami názorov, túžieb… Dospievajúci sa často stáva svojmu okoliu i sebe samému „obtiažnym“, dramatickým“, „náročným“…

Typické znaky pre obdobie dospievania:

– v skratke môžeme hovoriť o komplexnej premena osobnosti v oblasti telesnej, psychickej i sociálnej, dieťa sa mení v človeka schopného reprodukcie:

1) telesné zmeny: prudký telesný rast a sekundárne pohlavné znaky

U chlapcov – rozširovanie ramien, nárast svalovej hmoty, mutovanie, prvá polúcia, nárast ochlpenia, dozrievanie semenníkov a produkcia zrelých spermií

U dievčat – rozširovanie bokov, objavenie podkožného tuku, rast poprsia a ochlpenia, dozrievanie vaječníkov a produkcia zrelých vajíčok, prvá menštruácia

Telesný vzhľad a zovňajšok je pre dospievajúceho dôležitou súčasťou identity! Preto pozor na kritiku alebo posmešné komentáre! Reakcie okolia môžu výrazne ovplyvniť sebavnímanie dieťaťa – zvýšiť neistotu a znížiť sebavedomie.

2) psychické zmeny:

 • dospievajúci bývajú nadmerne kritickí, polemizujú s hocikým
 • ulpievajú na jednom názore, ktorý považujú za najlepší
 • sú viac precitlivelí a vzťahovační
 • odmietajú výnimky a kompromisy, bývajú radikálni
 • často reagujú podráždene, nálady bývajú labilné, často sa menia
 • prevládajú záporné emócie: rozmrzelosť, nepokoj, apatia, depresívne ladenie
 • často preskúmavajú „vlastné vnútro“, sú presvedčení, že nikto iný nemôže mať také intenzívne prežívanie, veria, že ich pocity sú výnimočné
 • nechcú prejavovať svoje city navonok
 • môžu často snívať, unikať do fantázie
 • časté výbuchy zlosti, výtržnosti, násilnosti
 • často pocity neistoty, cítia sa nepochopení, neporozumení

3) sociálne zmeny:

 • postupné odpútavanie od rodiny
 • zmena názoru na rodičov – kritické postoje voči rodičom
 • objavuje sa negativizmus a „útoky na autority“
 • uprednostňovanie vrstovníckej skupiny
 • potreba priateľstva a prežívanie prvých lások, prvá sexuálna skúsenosť

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Workshop pre rodičov detí, ktoré stoja na prahu voľby povolania a výberu strednej (ale aj vysokej) školy. Ako táto voľba...

Deti sú v porovnaní s dospelými často spontánnejšie, rýchlejšie, skôr konajú ako hovoria, deti sú menej zžité so sociálnymi normami....

Asi ťažko uchránime tínedžerov pred všetkými nástrahami sveta a ani nemáme šancu ušetriť ich od emočného boja v dospievajúcich rokoch...