Familienbrett – rodinná doska – workshop

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop práce s terapeutickým materiálom Rodinná doska – Familienbrett.

Familienbrett – rodinná doska – workshop

Centrum pre rodinu Kvapka

Vás pozýva na workshop práce s terapeutickým materiálom Rodinná doska

Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka.

Familienbrett

Familienbrett – Rodinná doska – je terapeutický materiál, vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej rodinnej terapii, ale poskytuje široké spektrum využitia. Umožňuje zobraziť jednotlivé kľúčové osoby (v rodine, v tíme), ich vzájomné vzťahy, vnútorné a vonkajšie procesy, predstavy, identifikáciu.

Rozdelenie dosky ponúka separačnú dynamiku a hľadanie riešenia, zároveň rodinná doska umožňuje sa na situáciu pozrieť z viacerých uhľov a nadhľadu.

Čo môžete očakávať?

8 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania, zameraného na oboznámenie sa s terapeutickým materiálom, pravidlami a možnosťami jeho využitia.

Pre koho je workshop určený?

Workshop je určený pre psychológov/čky a psychoterapeutov/ky, ktorí sa v svojej práci venujú deťom, rodine, dospelým. Má využitie aj v koučingu a pri vedení tímov, v skupinovej dynamike a v párovej terapii. Workshop je určený pre ľudí, ktorí už majú istú terapeutickú alebo koučingovú prax, výhodou je ukončený terapeutický výcvik. Maximálny počet účastníkov je 10. Workshop budeme realizovať LEN pri prihlásení 10 záujemcov.

Termín a miesto konania:

7. 6. 2024               prezenčne

(9:00 – 18:00 – 8 hodín)      Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Dúbravka

Cena:  120

Tento poplatok je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu „Familienbrett“. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Poplatok zahŕňa lektorné, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, organizačné zabezpečenie.

Akreditácia:

Stretnutie bude akreditované Slovenskou komorou psychológov – 8 kreditmi, a to v prípade dostatočného počtu záujemcov. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť. Pre pracovníkov v školstve – o uznaní, či neuznaní kreditov SKP sa musíte informovať u vášho zamestnávateľa. 

Čítajte pozorne prosím:

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM. V prípade, že pracujete mimo zdravotníctva, teda v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky.  Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Kto je Lýgia Bátovská:

Lýgia Bátovská – klinická psychologička a psychoterapeutka, supervízorka pôsobiaca v súkromnej praxi. Pracovala v poradenstve s deťmi a dospievajúcimi.
Je certifikovanou psychoterapeutkou v PCA – Na človeka zameranom prístupe, docentkou v KIP – katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. Vedie i výcvikové skupiny v KIP, PCA a v Pre-terapii.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...