Gestalt terapia

Pri práci gestalt terapeuta s klientom sa kladie dôraz na aktuálne prežívanie tu a teraz a na celkový proces, ktorým klient vo vzťahu k terapeutovi prechádza.

Spôsob práce v Gestalt terapii

Pri práci gestalt terapeuta s klientom sa kladie dôraz na aktuálne prežívanie tu a teraz a na celkový proces, ktorým klient vo vzťahu k terapeutovi prechádza (ako človek prežíva svoju existenciu).

Postupné uvedomovanie pocitov, emócií a myšlienok tak, aby bol klient s nimi v kontakte, môže pomôcť ku získaniu slobodnej voľby v rozhodovaní čo a ako vo svojom živote urobiť alebo zmeniť.

Podstatnou súčasťou Gestalt prístupu je práca s telom a telesným prežívaním. Dôležitým predpokladom terapie je stretnutie v bezpečnom priestore.

Môže sa Vám ešte páčiť...