Úvodná konzultácia

Pred príchodom a prvým kontaktom s našou ambulanciou, si prosím prečítajte niekoľko informácií k úvodnej konzultácii. 

Ak prichádzate ako dospelý klient riešiť svoje ťažkosti, dohodnete si vopred presný termín konzultácie s konkrétnou terapeutkou. Aktuálne u nás s dospelými pracuje Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Ak prichádzate ako rodič dieťaťa, ktoré má určité problémy a vy máte záujem ich riešiť, dohodnete si vopred presný termín konzultácie. Aktuálne u nás s deťmi a mládežou pracujú Mgr. Bibiana Helexová a Mgr. Mária Kopčíková. Na úvodné stretnutie prichádzajú rodičia BEZ dieťaťa. V našej ambulancii je zaužívaný taký postup, že na prvé stretnutie prídu ideálne obaja rodičia.  Preberieme situáciu a navrhneme vám ďalší postup. Ak existujú nejaké predošlé správy (od pediatra, logopéda, neurológa, škôlky – jaslí …), treba ich priniesť so sebou.
Ak klientov odosiela iný odborník, obvykle napíše sprievodný lístok, z akého dôvodu odporúča vyšetrenie/konzultáciu, či diagnostiku. Výmenný lístok ale nie je nutný.

Na prvom sedení hovoríme o tom, prečo nás klient vyhľadal, aké má dôvody, čo by potreboval, čo môžeme my ponúknuť v rámci našich kompetencií, zručností a skúseností. Priblížime spôsob poradenskej či terapeutickej práce a vytvárame spolu rámec dohody o spolupráci.
V prípade malých detí je nutné urobiť kompletnú anamnézu, prejsť vývin dieťaťa, ktorý môže ovplyvňovať jeho aktuálny stav.
Toto všetko zaberie určitý čas a vyžaduje si sústredenú pozornosť rodiča. Preto je úvodné stretnutie bez dieťaťa.

V prípade, že na stretnutie sa chystáte prísť ako rodič, ktorý sám vychováva svoje dieťa (s druhým rodičom ste rozvedený/á, nežijete spolu, prípadne riešite úpravu rodičovských práv) je dôležité, aby ste si boli vedomý/á toho, že pre prácu s dieťaťom potrebujeme súhlas OBOCH rodičov. Na konzultáciu teda prísť môžete, ale v prípade potreby práce s dieťaťom bude potrebné zabezpečiť aj súhlas druhého rodiča.

Úvodná konzultácia s rodičmi detí obvykle trvá 60 – 90 minút a je spoplatnená podľa cenníka. Naša ambulancia nemá zmluvný vzťah so žiadnou ZP.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Psychologička, lektorka Okruhy: výchovné problémy u malých detí (0 – 7 rokov), poradenstvo pre rodičov v období prvého roka života...

Poradenská psychologička, psychoterapeutka, lektorka Okruhy: psychoterapia detí a dospievajúcich, výchovné poradenstvo a konzultácie pre rodičov, psychosomatické ťažkosti u detí, sebapoškodzovanie,...