Júlia Drobná

Liečebná pedagogička, psychoterapeutka
Okruhy: psychoterapia dospelých

Mgr. Júlia Drobná (1978)

Som liečebná pedagogička, psychoterapeutka

Štúdium liečebnej pedagogiky som ukončila roku 2001. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (Inštitút PCA – Ister). Od roku 2009 som zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR. Priebežne sa ďalej vzdelávam. Momentálne navštevujem vzdelávanie v arteterapii (B. Albricht).

Mám dlhoročné skúsenosti práce s deťmi (základná a stredná škola), rodičmi a učiteľmi individuálnou i skupinovou formou v CPPPaP. Realizovala som tiež pobytové aktivity v oblasti vzdelávania dospelých a zážitkové aktivity pre rovesnícke skupiny. Paralelne som terapeuticky pracovala s dospelou klientelou.

Ponúkam terapiu pre dospelých klientov.

Pri práci sa stretávam s témami klientov ako sú:

  • nízke sebavedomie, nedôvera v svoje prežívanie a schopnosti, nespokojnosť so sebou
  • konfliktné vzťahy, problémy v komunikácii s inými, najmä blízkymi ľuďmi
  • prežívanie pocitov  smútku, hnevu, bezmocnosti, viny, úzkosti, ….
  • potreba podpory v krízovom období života (zmena, strata zamestnanie, rozchod partnerov,..)
  • spracovávanie zážitkov z minulosti
  • stres, obava zo zlyhania, budúcnosti

Kontakt:

Mail: julia.drobna@gmail.com

Mobil: 0948 133 634

(volajte prosím v pracovné dni medzi 8.00 a 16.00, ak nebudem dvíhať, pošlite mi prosím SMS a ja sa vám ozvem naspäť)

Stručný životopis

V roku 2001 som ukončila štúdium Liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislava.

V rokoch 2002 – 2006 som absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (Inštitút PCA – Ister) Následne som po splnení podmienok bola v roku 2009 zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR. Svoju prácu sa snažím neustále zlepšovať, s klientmi pracujem pod supervíziou, priebežne sa vzdelávam. Absolvovala som rôzne workshopy a semináre (napr. tréning relaxačných techník, kurz filiálnej terapie, …). Momentálne sa vzdelávam v arteterapii (B. Albricht).

V roku 2002 som sa zamestnala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.

Mám dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi na základnej a strednej škole, s ich rodičmi a učiteľmi. Zo skupinových aktivít som robila rôzne prednáškovo diskusné aktivity pre deti (na témy vzťahov, drog, šikany..), školenia a semináre pre učiteľov, zážitkové aktivity s deťmi i učiteľmi, dlhodobé práce s „problémovými“ triednymi kolektívmi, riešenie šikany, pravidelné stretnutia komunitného charakteru.

Taktiež som poskytovala individuálne poradenstvo a terapiu. Venovala som sa príprave a realizácii projektov. Počas výcviku som začala paralelne terapeuticky pracovať s dospelými.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Aj my sme prijímateľom 2% z daní a budeme vďační, ak sa rozhodnete našu činnosť podporiť práve takto.

...

Recepty na rýchlovky pre hostí, ktorí prídu neohlásene.

...