Klasifikácia praktík pri starostlivosti po pôrode

Klasifikácia praktík pri starostlivosti po pôrode podľa WHO – zhrnutie preložené z „Popôrodná starostlivosť o matku a novorodenca: praktická príručka“.

Klasifikácia praktík pri starostlivosti po pôrode

vybraté z dokumentu WHO
„Popôrodná starostlivosť o matku a novorodenca: praktická príručka“

Preložila M. Sivá

Uvádzame klasifikáciu postupov, ktorú vypracovala technická pracovná skupina WHO. Doporučenia sú rozdelené do štyroch kategórií (A, B, C, D), v závislosti od ich užitočnosti, účinnosti a škodlivosti.

Argumentácia pre takéto rozdelenie je uvedená v úplnom znení správy, ktorú nájdete aj na www.duly.sk.

V zátvorkách pri jednotlivých praktikách sú čísla príslušných kapitol správy. Odporúčania sú výsledkom úvah a diskusií pracovnej skupiny a zakladajú na najvierohodnejších dôkazoch dostupných v dnešnej dobe.

KATEGÓRIA A:

Praktiky, ktoré sú jednoznačne prospešné a mali by byť podporované

 1. Dôsledná kontrola produkcie moču u ženy po 8-12 hodinách po pôrode (3.5, 10.4).
 2. Pravidelná kontrola hrádze počas prvého týždňa po pôrode (3.6, 10.4).
 3. Prísne hygienické opatrenia všetkých ošetrujúcich osôb pri starostlivosti o novorodenca a matku.
 4. Rooming-in počas pobytu v nemocnici matky a dieťaťa cez deň a v noci (6.3, 10.3).
 5. Psychologická podpora žien po pôrode/partnerov ošetrujúcimi osobami.
 6. Rozlišovanie medzi zdravými novorodencami s nízkou pôrodnou váhou a rizikovými (5.2).
 7. (Denná) starostlivosť o novorodenca počas prvého týždňa života (5.2, 10.4).
 8. Prísna hygiena pri starostlivosti o pupočnú šnúru a pupočník (5.2).
 9. Opatrenia k prevencii podchladenia dieťaťa ihneď po pôrode (5.3).
 10. Profylaxia očí pomocou dusičnanu strieborného alebo tetracyklínovou masťou v prípade, kedy nie je možné zaručiť dennú dôkladnú kontrolu novorodenca (5.3).
 11. Osoby s herpetickými oparmi na perách alebo genitáliách by sa nemali dostať do kontaktu s novorodencami, alebo robiť čo najprísnejšie hygienické opatrenia (5.3).
 12. Skorý kontakt „skin-to-skin“ medzi matkou a dieťaťom do jednej hodiny po pôrode a skoré priloženie k prsníku (6.3).
 13. Podpora matky pri správnom priložení k prsníku (6.2).
 14. Podpora dojčenia bez obmedzenia (6.3).
 15. Informovanie všetkých tehotných žien a žien po pôrode o výhodách dojčenia a správnej technike dojčenia (6.2).
 16. Informovanie všetkých tehotných žien a žien po pôrode o všetkých antikoncepčných metódach v popôrodnom období (7.1).
 17. Propagácia názoru, že nehormonálne metódy (LAM, mechanická ochrana a vnútromaternicové telieska) sú najlepším riešením pre dojčiace ženy (7.2, 7.3, 7.4, 7.5).
 18. Zahájenie antikoncepcie na báze čistého progestogénu po 6 týždňoch po pôrode u dojčiacich žien, pokiaľ sa žena takto rozhodne (7.3, 7.5).
 19. Propagácia proti užívaniu kombinovaných orálnych kontraceptív u dojčiacich žien počas prvých 6 týždňov po narodení, alebo do doby odstavenia v závislosti na tom, čo nastane skôr (7.3, 7.5).
 20. Zavedenie vnútromaternicového telieska buď okamžite po pôrode (do 2 dní) alebo za 4-6 týždňov, pokiaľ sa zvolí táto metóda (7.4, 7.5).
 21. Vykonanie chirurgickej sterilizácie v popôrodnom období (u žien a mužov) je lekársky doporučovaná metóda, pokiaľ sa zvolí na základe vedomého súhlasu ženy/partnerov (7.4).
 22. Poradenstvo pre ženy, ktoré sú HIV pozitívne, v zmysle nedoporučenia dojčenia, ale len vtedy, pokiaľ môžu dieťaťu zaistiť neprerušený prísun výživy, ktorá je adekvátna materskému mlieku a jej príprava je bezpečná (8.2).
 23. Mali by sa robiť opatrenia k ochrane ošetrujúcich osôb pri kontakte s kontaminovanou krvou pomocou bezpečnej manipulácie a likvidácie ostrých predmetov a prípadne používaním ochranného odevu (8.4).
 24. Imunizácia BCG u všetkých detí čo najskôr po pôrode v populácii s veľkým rizikom tuberkulóznej infekcie (9.2, 9.3).
 25. Očkovanie žien proti tetanu v tých krajinách, kde väčšina žien vo fertilnom veku nebola imunizovaná pomocou toxoidu tetanu (9.2, 9.3).
 26. Očkovanie proti poliomyelitis a hepatitis B skoro po pôrode (9.2, 9.3).
 27. Prvé očkovanie proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (DPT) v 6 týždňoch po pôrode (9.2, 9.3).
 28. Rh profylaxia u Rh negatívnych žien, ktoré porodili Rh pozitívne dieťa (9.4).
 29. Očkovanie proti ružienke po pôrode u žien, ktoré doteraz neboli zaočkované (9.5).
 30. Doplňovanie bielkovín a energie tehotným ženám, zvlášť počas 3. trimestra a dojčenia, pokiaľ žena trpí podvýživou alebo v tejto populácii existuje vo väčšej miere podvýživa (4.3).
 31. Počas prvého mesiaca po pôrode podať jednorázovú orálnu dávku 200 000 IU vitamínu a (v kapsuliach) dojčiacim matkám v tých oblastiach, kde sú nedostupné potraviny s obsahom vitamínu a (4.4).
 32. Deťom mladším ako jeden rok by sa malo podať 200 mg (1 kapsula) lipiodolu orálne alebo 240 mg injekčne, a to v tých oblastiach, kde sa nerobí jodizácia potravinových produktov (4.4)
 33. Neskoršie prestrihnutie pupočnej šnúry (4.4).
 34. Zistenie hladiny Hb u žien v prvom týždni po pôrode a po 6 týždňoch a v prípade potreby predpísať železo. Alternatíva: predpísať železo všetkým ženám po pôrode (4.4).
 35. Každodenné zhodnotenie stavu matky a dieťaťa v prvom týždni po pôrode (10.4).
 36. Kombinované poradenstvo o dojčení a antikoncepcii počas prvého týždňa po pôrode a integrované poradenstvo v obidvoch problematikách počas prvých mesiacov (10.4, 10.5, 10.6, 10.7).

KATEGÓRIA B:

Praktiky, ktoré sú jednoznačne škodlivé alebo neefektívne a mali by byť eliminované

 1. Bežné orálne podávanie ergometrinu ženám krátko po pôrode (3.1).
 2. Systém starostlivosti o dieťa “Rooming-out“ v nemocnici alebo pôrodníckej klinike (6.3, 10.3)
 3. Hormonálna liečba popôrodnej depresie (3.8).
 4. Fototerapia novorodeneckej žltačky u detí narodených v termíne tretí deň alebo v ďalších dňoch po pôrode, pokiaľ je hladina bilirubínu menšia než 300 µmol/l (5.3).
 5. Obmedzenie kontaktu matky a dieťaťa po pôrode (6.2).
 6. Podávanie vody, glukózy alebo umelej výživy v dojčenskej fľaši deťom, ktoré sa začínajú dojčiť (6.2).
 7. Obmedzenie doby dojčenia na 10 minút z každého prsníka alebo iný stanovený limit (6.3).
 8. Obmedzenie frekvencie dojčenia na trojhodinové intervaly alebo iný stanovený limit (6.2, 6.3).
 9. Bezplatné podávanie vzoriek umelej výživy, dojčenských fliaš a odsávačiek dojčiacim ženám (6.4).
 10. Používanie umelých odsávačiek a cumlíkov u dojčených detí (6.2).
 11. Zastavenie laktácie pomocou estrogénov alebo bromokriptínu (6.5).
 12. Predpisovanie hormonálnej antikoncepcie počas prvých 6 týždňov po pôrode dojčiacim matkám (7.3, 7.5).
 13. Samostatné poradenstvo ženám o dojčení a antikoncepcii (10.5).

KATEGÓRIA C:

Praktiky, ktoré nie je možné jednoznačne doporučiť, pretože neexistuje dostatok dôkazov o ich prospešnosti a mali by byť aplikované len po zrelej úvahe až do doby, kým ich ďalší výskum neobjasní

 1. Antibiotiká pri prvých príznakoch puerperálnej mastitídy (3.7).
 2. Bežné podávanie vitamínu K všetkým zdravým novorodencom alebo všetkým novorodencom, ktorí sa budú dojčiť (10.3).

KATEGÓRIA D:

Praktiky, ktoré sa často používajú nevhodne

 1. (Bežné) podávanie ergometrínu ženám krátko po pôrode (3.1).
 2. Podávanie umelej výživy dojčeným deťom (6.2, 6.3).
 3. Predpisovanie kombinovaných orálnych kontraceptív dojčiacim ženám od 6 týždňa do 6 mesiacov po pôrode (7.3, 7.5).
 4. Sterilizácia žien po pôrode, ktoré neboli vopred dostatočne poučené (7.4, 7.5).
 5. Vykonávanie HIV testov bez predchádzajúceho vedomého súhlasu ženy (8.5).
 6. Pravidelné vyšetrovanie preukázateľne zdravých novorodencov pediatrom (10.7).

Zdroj: WHO

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Občas nás oslovia, aby sme prišli povedať nejaké skúsenosti z praxe alebo aby sme sa vyjadrili k nejakej téme. Ak...

Pôrod sa blíži a rozmýšľate, čo si zabaliť do tašky do pôrodnice? Ako mať v pôrodnici všetko dôležité a nepresťahovať...

Chystáte sa na pôrod na Kramároch? Prečítajte si, čo by ste si do pôrodnice Kamáre mali zabaliť pre seba i...