Má moje dieťa Aspergerov syndróm? 7 najčastejších prejavov

Diagnóza Aspergerov syndróm je čoraz častejšie používaná na vysvetlenie rôznych problémov detí. Ak sa pýtate, či ho môže mať vaše dieťa, prečítajte si viac o siedmych najčastejších príznakoch Aspergerovho syndrómu.

Nepružnosť a zhoršené zvládanie zmien

Majú radi predvídateľnosť a rituály. Neočakávané zmeny u nich vedú k úzkosti a obavám zo zlyhania. Ťažko sa prispôsobujú situáciám, ktoré sa nám môžu zdať úplne bežné – zmena denného plánu, presadenie od spolužiaka, nová pani učiteľka.

Problémy v sociálnom kontakte

Deti s Aspergerovým syndrómom ťažko nadväzujú a udržiavajú priateľstvá. Hoci sa môžu javiť ako odťažití a nezaujímajúci sa o kontakt, ich osamelosť je pre nich veľkým trápením. Majú zníženú schopnosť vyznať sa v sociálnych situáciách, ktoré sú nepredvídateľné a často dvojznačné. Zle čítajú neverbálne signály druhých ľudí, čo ich robí buď sociálne naivnými alebo nedôverčivými. Majú problém porozumieť humoru, irónii, metaforám, ktorých význam záleží aj od kontextu, nie len z pochopenia významu slov. Prehnaná kritickosť voči ostatným tiež nepomáha ich priateľstvám. Často sa stávajú obeťami šikanovania.

Zmyslová precitlivelosť

Väčšinou bývajú deti s Aspergerovým syndrómom precitlivelé nazvuky – môžu to byť vysoké zvuky, náhle zvuky alebo ruchy, ktoré sprevázajú ľuďmi preplnené miesta (napr. obchodné centrá). Precitlivelosť sa môže týkať aj svetla alebo dotykov (niektoré deti nemajú radi dotyky vyjadrujúce náklonnosť, iným vadia rôzne kusy oblečenia). Precitlivelosť na chute môže viesť k tomu, že mnohé deti s AS bývajú vyberaví jedáci.

Zvláštne alebo intenzívne záujmy

Vačšinou majú záľubu, ktorá je netypická alebo jej venujú netypicky veľa času. Dokážu o svojich záujmoch rozprávať hodiny. U chlapcov sa najčastejšie týkajú prírody, dopravy alebo vedy a techniky. U dievčat to môže byť zbieranie bábik či pozeranie seriálov alebo filmov. Ich záujmy sa pre nich stávajú zdrojom sebavedomia a spôsobom relaxácie, na druhej strane ich vzďalujú od bežných tém, ktorým sa venujú ich rovesníci.

Motorická neobratnosť

Môžu mať problém s jemnou aj hrubou motorikou – bývajú menej šikovní v kreslení, v drobných ručných prácach, koordinácii celého tela, v športoch. Niektoré deti s Aspergerovým syndrómom môžu byť športovo nadané.

Emocionálna nezrelosť

Deti s Aspergerovým syndrómom majú problémy s rozpoznávaním a následne s regulovaním svojich emócií, čo má základ aj v štrukturálnych a fyziologických zmenách mozgu. Majú sklony k záchvatom hnevu, ktoré sa objavujú akoby bez varovania. Bývajú náchylní k depresii a úzkosti, čo vyplýva aj zo zhoršeného zvládania zmien a sociálnych ťažkostí.

Perfekcionizmus

Prehnané očakávania voči sebe u detí s Aspergerovým syndrómom spôsobujú, že zle zvládajú svoje chyby a prehry. Zvyknú sa vyhýbať novým činnostiam, v ktorých nie sú ešte dobrí. Predčasne sa vzdávajú. Neustále konfrontovanie sa s neúspechom vedie k ich nízkemu sebavedomiu.

Väčšina týchto prejavov sa vyskytuje aj u bežných detí. Zvýšenú pozornosť by ste im mali venovať, ak ste ich našli u svojho dieťaťa viac a zároveň vám obom prerastajú cez hlavu.

Máte pochybnosť o tom, či vaše dieťa nemôže mať Aspergerov syndróm? Môžete využiť diagnostiku porúch autistického spektra.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...