Diagnostika porúch autistického spektra

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

Od r. 2020 preto v našej ambulancii poskytujeme klientom aj diagnostiku porúch autistického spektra. Používame štandardné, najnovšie metódy (ADOS-2, ADIR), na ktoré sú naše pracovníčky vyškolené príslušnými kurzami.

Postup pri diagnostike porúch autistického spektra (orientačný) – prečítajte prosím pred registráciou na diagnostiku

 1. Rodič/zákonný zástupca kontaktuje naše pracovisko mailom (info@dietaaja.sk). Uvedie:
  • meno a dátum narodenia dieťaťa,
  • kto odporúča diagnostiku (rozhodnutie rodičov, CPP, pedopsychiater, neurológ ….),
  • adresu trvalého bydliska.
  • Na základe takto prejaveného záujmu o diagnostiku dostane rodič/zákonný zástupca mailom faktúru na úhradu registračného poplatku v sume 20€. 
 2. Po uhradení poplatku zasielame mailom dotazníky, ktoré treba vyplniť. Čím skôr dotazník vyplníte, tým ste vyššie v našom poradovníku. Zároveň je potrebné po vyplnení dotazníka nám zaslať informáciu, či rodič/zákonný zástupca má záujem požiadať o „úhradu u nezmluvného poskytovateľa“ ZP dieťaťa. Po začatí diagnostického procesu už nie je možné túto žiadosť podať.
 3. Na základe vyplneného dotazníka vás zaradíme do poradovníka na termín diagnostiky. Konkrétny termín dostanete najneskôr 14 dní pred diagnostikou (tá má 2 časti).  1. časť – stretnutie s rodičmi, 2. časť – diagnostické stretnutie s dieťaťom. Viac …
 4. Rodič nedostane správu v deň diagnostiky dieťaťa, ale neskôr (najneskôr do 21 dní). Konzultácia výsledkov vyšetrenia a odovzdanie správy rodičovi sa realizuje vo vopred stanovený termín.
 5. Čakacia doba na termín je štandardne 10 – 15 týždňov. Aktuálne termíny sú na apríl / máj 2024. Viac …

Proces diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky je časovo náročný. Konzultácie a diagnostika dieťaťa prebiehajú v našej ambulancii a v prípade potreby konzultujeme výsledky s inými odborníkmi, najmä pedopsychiatrom, logopédom, či neurológom. Rodičia od nás po diagnostike získajú podrobnú správu, i s odporúčaniami na ďalší postup. 

Vyšetrenie je spoplatnené podľa platného cenníka ambulancie.  Naši klienti môžu svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o „úhradu u nezmluvného poskytovateľa“. Pracovníčky našej ambulancie im poskytnú súčinnosti a vyplnia príslušné tlačivá. So ZP klient komunikuje SÁM. Administratívny poplatok za spracovanie podkladov pre ZP je vo výške 10€.

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie získané od rodičov, ako aj nahrávka vyšetrenia dieťaťa, sú súčasťou zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Všetky tieto informácie sú prísne dôverné a pracovníčky ambulancie sú viazané mlčanlivosťou. Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Môže sa Vám ešte páčiť...