Diagnostika porúch autistického spektra

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

Od r. 2020 preto v našej ambulancii poskytujeme klientom aj diagnostiku porúch autistického spektra. Používame štandardné, najnovšie metódy (ADOS-2, ADIR), na ktoré sú naše pracovníčky vyškolené príslušnými kurzami. Diagnostiku ponúkame pre deti a mladých ľudí vo veku do 20 rokov.

Registrácia (postup) na diagnostiku – čítajte prosím pozorne 

 1. Rodič/zákonný zástupca kontaktuje naše pracovisko mailom (info@dietaaja.sk). Uvedie:
  • meno a dátum narodenia dieťaťa,
  • kto odporúča diagnostiku (rozhodnutie rodičov, CPP, pedopsychiater, neurológ ….),
  • adresu trvalého bydliska.
  • Na základe takto prejaveného záujmu o diagnostiku dostane rodič/zákonný zástupca mailom faktúru na úhradu nenávratného registračného poplatku v sume 20€. 
 2. Po uhradení poplatku zasielame mailom dotazníky, ktoré treba vyplniť. Čím skôr dotazník vyplníte, tým ste vyššie v našom poradovníku. Zároveň je potrebné po vyplnení dotazníka nám zaslať informáciu, či rodič/zákonný zástupca má záujem požiadať o „úhradu u nezmluvného poskytovateľa“ ZP dieťaťa. Po začatí diagnostického procesu už nie je možné túto žiadosť podať. Podmienky pre úhradu ZP dieťaťa si klient zisťuje sám. Ambulancia poskytne súčinnosť vo forme príslušne vyplnených dokumentov. Všetko ostatné je na klientovi, resp. zákonnom zástupcovi.
 3. Na základe vyplneného dotazníka vás zaradíme do poradovníka na termín diagnostiky. Konkrétny termín dostanete najneskôr 14 dní pred diagnostikou (tá má 2 časti).  1. časť – stretnutie s rodičmi, 2. časť – diagnostické stretnutie s dieťaťom. Viac …
 4. Rodič nedostane správu v deň diagnostiky dieťaťa, ale neskôr (do 4 – 8 týždňov). Konzultácia výsledkov vyšetrenia a odovzdanie správy rodičovi sa realizuje vo vopred stanovený termín.
 5. Aktuálne termíny sú na september/október 2024. Viac …

Proces diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky je časovo náročný. Konzultácie a diagnostika dieťaťa prebiehajú v našej ambulancii a v prípade potreby konzultujeme výsledky s inými odborníkmi, najmä pedopsychiatrom, logopédom, či neurológom. Rodičia od nás po diagnostike získajú podrobnú správu, i s odporúčaniami na ďalší postup. 

Vyšetrenie je spoplatnené podľa platného cenníka ambulancie.  Naši klienti môžu svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o „úhradu u nezmluvného poskytovateľa“. Pracovníčky našej ambulancie im poskytnú súčinnosti a vyplnia príslušné tlačivá. So ZP klient komunikuje SÁM. Administratívny poplatok za spracovanie podkladov pre ZP je vo výške 15€.

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie získané od rodičov, ako aj nahrávka vyšetrenia dieťaťa, sú súčasťou zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Všetky tieto informácie sú prísne dôverné a pracovníčky ambulancie sú viazané mlčanlivosťou. Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete tu.

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Správny úchop je pre malého prváčika dôležitý, aby sa dobre naštartovala jeho školská dráha, aby nebol zbytočne unavený a prípadne...

Chcete osloviť niekoho z nášho tímu? Potrebujete pomoc? Chýbajú vám ešte nejaké informácie? Tu sú otázky, ktoré dostávame najčastejšie.

...

Pred nástupom dieťaťa do školy je vhodné overiť jeho schopnosti, pracovné návyky – predpoklady pre jeho úspešné zaškolenie.

...