Online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou – v duchu PCA

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou – v duchu PCA pod vedením Barbory Hrdličkovej.

Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou – v duchu PCA

Workshop bude viesť Mgr. Barbora Hrdličková, klinická psychologička, psychoterapeutka, vedúca tímu Psychoterapie Fokus Praha, z. ú..

Cieľom tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so psychoterapeutickou prácou s klientami so psychotickou skúsenosťou.

Čo môžete očakávať?

4 hodiny teoretického vzdelávania, s prepojením na prax.

Obsahom workshopu je:

  1. Čo to je psychóza? Psychóza v medicínskom a psychoterapeutickom chápaní.
  2. Porozumenie, ako vzniká psychóza a aké sú jej prejavy.
  3. Rozdelenie klientov na základe schopnosti fungovať v každodennom živote – klienti s SMI (Serious Mental Ilness), klienti s dostupnými vnútornými zdrojmi pre zmenu.
  4. Princípy psychoterapie, nevyhnutné a dostačujúce podmienky, práca s klientmi podľa dostupnosti ich vnútorných zdrojov.
  5. Špeciálne prístupy (Open Dialogue, Pre-terapia, Talking with voices).
  6. Úskalia a dilemy pri práci so psychotickým klientom.

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychoterapeuti/psychoterapeutky, psychiatri/psychiatričky,  sociálni pracovníci/pracovníčky. Max. počet účastníkov je 16.

Termín a spôsob konania:

 15. 12. 2023    13:00 – 17:00    – tento termín je voľný

Workshop realizujeme ONLINE pomocou aplikácie ZOOM (je to interaktívny spôsob, účastníci sa navzájom vidia, počujú, môžu klásť otázky, je možné sledovať videá a prezentáciu). Po absolvovaní účastníci obdržia (mailom) potvrdenie o účasti, s pečiatkou a podpisom.

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Cena:  50€ 

Cena zahŕňa lektorné, technické zabezpečenie, organizačné náklady, prezentáciu v .pptx.

Akreditácia:

Stretnutie bude akreditované Slovenskou komorou psychológov – 4 kreditmi., v prípade dostatočného počtu záujemcov o kredity. Záujemcov o kredity oslovíme zvlášť. V prípade dostatočného počtu záujemcov potom potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity za poplatok (tento poplatok sa hradí zvlášť, cca 8-12EUR). 

Kto je Barbora Hrdličková:

Mgr. Barbora Hrdličková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Je klinická psychologička a psychoterapeutka v psychiatrickom stacionári FOKUS a v súkromnej ambulancii v Prahe. Absolvovala výcvik v PCA (Person-centered approach). Má skúsenosť s dospelými klientmi s psychiatrickou skúsenosťou – s psychotickými prepadmi, poruchami nálady a s klientmi, ktorí sú osobnostne krehkí.                                                                                                                                                              Pracuje s jednotlivcami, skupinami, pármi, rodinami.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradení iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. Nie je povinnosťou organizátora hľadať za účastníka náhradu, ak sa tento/tá nemôže zúčastniť osobne na vzdelávaní. 

V prípade zmeny termínu konania, z dôvodu „vis maior“, si účastník môže požiadať o vrátenie vložného – ak mu nebude vyhovovať novostanovený termín. V tomto prípade bude účtovaný storno poplatok 10% zo sumy vložného. Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na seminár Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o...