Petícia za humanizáciu zdravotnej starostlivosti o ženu v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí

Žiadame, aby boli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ženám v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí dodržiavané: platné právne normy definujúce práva pacientov, základné etické pravidlá, možnosť zvoliť si vyhovujúci medicínsky postup a individuálny prístup.

Adresovaná prostredníctvom MZ SR pracovníkom gynekologických, pôrodníckych a neonatologických zariadení Slovenskej Republiky

Žiadame, aby boli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ženám v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí dodržiavané: platné právne normy definujúce práva pacientov, základné etické pravidlá, možnosť zvoliť si vyhovujúci medicínsky postup a individuálny prístup.

Napriek tomu, že slovenské pôrodníctvo vykazuje dobré štatistické výsledky, konštatujeme, vychádzajúc so skúseností a zážitkov žien, že etické a právne normy nie sú v gynekologicko-pôrodníckych zariadeniach vo všeobecnosti a dôsledne dodržiavané, často chýba informovanie, možnosť voľby, individuálny a profesionálne ľudský prístup zdravotníckeho personálu.

Rôznorodá gynekologicko-pôrodnícka prax v zahraničí i na Slovensku, odporúčania medzinárodných organizácií (WHO, UNICEF atď.) a skúsenosti žien ukazujú, že rešpektovanie prirodzených a individuálnych potrieb žien a ľudský prístup zdravotníkov prispievajú k lepšiemu priebehu tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a okrem vyššej psychickej pohody žien znamenajú i posilnenie ich zdravého aktívneho prístupu a osobnej zodpovednosti, čo je v konečnom dôsledku veľkým prínosom aj pre zdravotnícky personál.

Princípy, ktoré musia byť v praxi uplatňované:

 • Právo na informácie a vyjadrenie súhlasu
 • Právo na individuálny prístup s možnosťou slobodného výberu
 • Rešpekt súkromia a intimity
 • Podpora a rešpekt materstva

Na základe uvedeného žiadame nasledovné, pokiaľ kritický stav ženy alebo dieťatka nevyžaduje akútny medicínsky zásah:

 1. Žena musí byť vopred informovaná o procedúrach, ktoré zdravotník plánuje vykonať a musí mať možnosť slobodne vyjadriť svoj súhlas al. nesúhlas s navrhovanou procedúrou, ako napr. vyvolanie pôrodu, pretrhnutie plodového vaku, nástrih hrádze, rozťahovanie krčku maternice, zavedenie infúzie, podanie medikamentov atď.
 2. Pri navrhnutí vyšetrenia musí byť žena dostatočne oboznámená s dôvodom vyšetrenia, rizikom spojeným s vyšetrením a so závermi z neho vyplývajúcich, napr. pred odberom plodovej vody musí byť podaná informácia o  riziku vyšetrenia i možnom riešení pri nepriaznivom výsledku atď.
 3. Žena sa musí sama bez nátlaku rozhodnúť pre, či proti postupom, ktorých opodstatnenie je v danom momente diskutabilné, sú rutinné, či lokálne zaužívané, ako napr. klystír a holenie genitálií pred pôrodom, obmedzovanie pitia tekutín v 1.dobe pôrodnej, v 2.dobe pôrodnej nariadená poloha, vonkajšie tlačenie na brucho rodičky, priväzovanie nôh do opierok, uprednostňovanie nástrihu hrádze pred potenciálnymi prirodzenými trhlinami atď.
 4. Žena musí mať oficiálnu možnosť byť v starostlivosti ňou zvoleného zdravotníckeho personálu nielen počas tehotenstva, ale aj počas pôrodu.
 5. Zdravotníci musia podporovať a rešpektovať vyjadrenie individuálnych potrieb ženy, či už písomne, napr. tzv. pôrodný plán, al. ústne.
 6. Prítomnosť viacerých či cudzích osôb (neošetrujúci zdravotnícky personál, študenti, pomocný personál atď.) počas pôrodu, pri diagnostických a liečebných postupoch je možná len s vyjadreným súhlasom ženy. Neželané sú napr. tzv. hromadné vizity, keď je žena vyšetrovaná viacerými osobami a za prítomnosti iných hospitalizovaných žien.
 7. Závažné informácie o zdravotnom stave ženy či novorodenca nesmú byť zverejňované pred tretími osobami, ktoré nie sú viazané profesionálnou mlčanlivosťou, napr. pred ďalšími ženami v ambulancii či nemocničnej izbe.
 8. Profesionálne slušný prístup zo strany zdravotníckeho personálu musí byť samozrejmosťou – korektné, citlivé a nevulgárne vyjadrovanie, vstupovanie so zaklopaním al. upozornením, predstavenie sa menom a funkciou.
 9. Je nutné brať ohľad na prirodzený ostych a potrebu zachovania súkromia počas zdravotníckych procedúr a pôrodu.
 10. Žena má právo na prítomnosť ňou zvolenej blízkej osoby (osôb) počas celého trvania pôrodu, nielen v 2.dobe pôrodnej, ale ako žene a jej sprievodcovi(-om) vyhovuje.
 11. Ihneď po pôrode musí byť žene a jej sprievodcovi umožnený bezprostredný, dostatočne dlhý a nerušený kontakt s novorodencom – prvé ošetrenie a vyšetrenie novorodenca je možné odložiť po vzájomnom oboznamovaní sa matky s novorodencom.
 12. Musí byť umožnené čo najskoršie priloženie novorodenca k dojčeniu hneď po pôrode a každá matka musí byť aktívne podporovaná pri dojčení – rozhodnutie o prikrmovaní, či nedojčení dieťaťa má byť rozhodnutím poučenej matky.
 13. Novorodenec nesmie byť odlúčený od matky bez vážnych zdravotných dôvodov, najmä pokiaľ si to matka nepraje, napr. počas adaptácie zdravého novorodenca na izolovanom termolôžku či v inkubátore. Aj počas nutného odlúčenia musí byť umožnené a podporované dojčenie.
 14. Matka (príp. iný rodinný príslušník) má byť vždy vopred informovaná o vyšetrovacích a liečebných postupoch, ktorým sa jej dieťa má podrobiť a musí jej byť umožnená prítomnosť pri ich výkone.
 15. Zdravotníci majú primeraným a citlivým spôsobom informovať matku o stave novorodenca, zvlášť pokiaľ sa vyskytli nejaké zdravotné komplikácie.

Hlavná hýbateľka petície:

M. Gregušová alias Martina z Martina

Organizátor petície:

ÚNIA MATERSKÝCH CENTIER, BAŠTOVÁ 5, 811 03 Bratislava
tel.: 02/54417907, e-mail: umc@materskecentra.sk

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Občas nás oslovia, aby sme prišli povedať nejaké skúsenosti z praxe alebo aby sme sa vyjadrili k nejakej téme. Ak...

Pôrod sa blíži a rozmýšľate, čo si zabaliť do tašky do pôrodnice? Ako mať v pôrodnici všetko dôležité a nepresťahovať...

Chystáte sa na pôrod na Kramároch? Prečítajte si, čo by ste si do pôrodnice Kamáre mali zabaliť pre seba i...