Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na prezenčný workshop Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých.

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých.

Workshop bude viesť  Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Tento prezenčný workshop je zložený z aktivít zameraných na podporu reziliencie u detí, adolescentov a dospelých prostredníctvom terapeutických kariet.

Čo môžete očakávať?

Účastníci absolvujú sebaskúsenosť s terapeutickými kartami – ukážky práce pri vytváraní terapeutického vzťahu, kontraktovaní, sebapoznávaní a vyjadrovaní prianí a potrieb dieťaťa, adolescenta a dospelého pri budovaní sebapodpory a odolnosti. Pri práci použijeme terapeutické karty Truhlica minulosti, Resilio a Reziliencia (Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých), Metafora ženskej identity a Metafora mužskej identity. Práca s klientom je založená na konceptoch gestalt terapie, naratívnej terapie, KBT a pozitívnej psychológie.

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérnom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové.

Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom krízových centier.

Pre koho je workshop určený?

Workshop je určený pre psychológov/čky, psychoterapeutov/ky, psychiatrov/čky, špeciálnych, či sociálnych pedagógov/čky, pracovníkov a pracovníčky krízových centier, ktorí sa v svojej práci venujú deťom, rodine, dospelým. Maximálny počet účastníkov je 15. 

Termín a miesto konania:

Termín:  10. 7. 2023          9:00 – 13:00        ešte sú voľné miesta

Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Dúbravka

Cena: 55€ 

Tento poplatok je nevratný. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Poplatok zahŕňa lektorné, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, organizačné zabezpečenie.

Akreditácia:

Stretnutie bude akreditované Slovenskou komorou psychológov – 4 kreditmi – pri dostatočnom počte záujemcov o kredity. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (6€). Pre pracovníkov v školstve – o uznaní, či neuznaní kreditov SKP sa musíte informovať u vášho zamestnávateľa. 

Čítajte pozorne prosím:

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM. V prípade, že pracujete mimo zdravotníctva, teda v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky.  Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Kto je Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.:

Je absolventkou FiFUK a PVŠ v Bratislave. Má psychologickú, pedagogickú a psychoterapeutickú kvalifikáciu, ktorú získala v Českém institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii v Brne. Absolvovala výcvik skupinovej krízovej intervencie na školách v prípadoch prírodnej katastrofy, smrti učiteľa a žiaka, teroristického útoku, autonehody a hromadného nešťastia.

V súčasnosti sa venuje individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, terapii traumy detí, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny. Pracuje aj v CPPPaP.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania workshopu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...