Ponuka pre firmy

Pripravíme pre Vás tréningy rozvíjajúce široké spektrum zručností. Obsah tréningov prispôsobíme konkrétnej potrebe Vašej organizácie a typu skupiny, pre ktorú má byť tréning určený. Našim cieľom je Vaša spokojnosť, preto pri príprave jednotlivých aktivít využívame zaujímavé techniky a pracovné pomôcky.

Náš tím má viacročné skúsenosti s prípravou a realizáciou aktivít na báze zážitkového učenia.

Ponúkame vám tieto typy programov:

  • tréningy sociálnych a komunikačných zručností,
  • riešenie a zvládanie konfliktov,
  • teambuilding – rozvoj tímu,
  • iné – podľa potrieb a objednávky konkrétnej organizácie (na základe dohody môžeme vykonať identifikáciu a analýzu tréningových potrieb v organizácií).

V programoch, ktoré Vám ponúkame, využívame širokú škálu zážitkových metód, interaktívne hry, riešenie modelových situácií a prípadových štúdií. V prípade záujmu je možná aj reflexia konkrétnych situácií zo života účastníkov.

Programy odporúčame realizovať mimo sídla organizácie. Vhodné sú rekreačné zariadenia v prírodnom prostredí, ktoré pomôže účastníkom uvoľniť sa, na chvíľu „zabudnúť“ na každodenné povinnosti a venovať sa čo najviac spoznávaniu seba a svojich spolupracovníkov.

Kontakt

Kontaktujte nás s vašou predstavou