Ponuka pre základné a materské školy

Svojimi praktickými skúsenosťami a poznatkami radi prispejeme k doplneniu a rozšíreniu poznatkov pedagogických pracovníkov a tým i k zlepšeniu práce a atmosféry na školách a v triednych kolektívoch.

Naše lektorky majú dlhoročné skúsenosti z poradenskej práce, z oblasti práce s deťmi s poruchami správania, poskytovania metodických konzultácií učiteľom ZŠ, prípravy a realizácie vzdelávacích aktivít pre pedagógov.

Ponuka našich workshopov

zahŕňa často nižšie uvedené témy. Vždy je však možnosť pripraviť vzdelávanie pre vašu školu či škôlku „na mieru“. Neváhajte nás preto kontaktovať 

 1. Poruchy pozornosti, workshop. Teória, príčiny vzniku, prejavy u detí. Základné možnosti práce s deťmi s PP. Praktické ukážky možných stratégií. Dĺžka trvania workshopu: 3 hodiny.
 2. Cielené aktivity pre prácu s triedou. Využitie rozmanitých hier a techník na spestrenie výchovno – vzdelávacieho procesu (na zlepšenie sústredenia, pozornosti, upokojenia detí, zvýšenie motivácie,…). Dĺžka trvania workshopu: 3 hodiny.
 3. Ako pristupovať k deťom s poruchami učenia. Špecifiká práce s touto skupinou detí, ako ŠvPU ovplyvňujú prácu v triede, tipy pre praktickú činnosť v rámci vyučovania. Dĺžka trvania workshopu: 3 hodiny. 
 4. Stresové situácie v rámci komunikácie v prostredí základnej školy: 
  • vzájomná komunikácia učiteľ – rodič,
  • výmeny názorov medzi kolegami a kolegyňami na škole,
  • pohľad na potenciálne konfliktné situácie predovšetkým z ohľadom na prežívanie stresu (fyziologické reakcie organizmu, prirodzené obranné mechanizmy),
  • využívanie komunikačných stratégií na zmiernenie napätia počas rozhovoru,
  • identifikácia a precvičenie efektívnych komunikačných stratégií a postupov (popis „čo vidím, počujem…, zdelenie, informovanie, vyjadrenie potrieb a očakávaní, možnosti voľby, JA výroky, empatické porozumenie, „kontajnerovanie“,…). Dĺžka trvania workshopu: 3 hodiny. 
 5. Práca so skupinou (triedou). Zásady práce so skupinou, skupinová dynamika, ciele práce so skupinou … Vhodné pre začínajúcich pedagógov, učiteľov etickej výchovy, koordinátorov prevencie. Dĺžka trvania workshopu: 3 hodiny. 
 6. Prevencia burn-out syndrómu. Práca s deťmi je náročná a je potrebné sa vedieť o seba postarať.
  • základná orientácia v syndróme vyhorenia, ako mu predchádzať, ako ho spoznám,
  • prejavy a príčiny stresu, fázy vyhorenia,
  • základné relaxačné cvičenia, praktické využitie počas i po ukončení vzdelávacieho procesu,
  • sebahodnotiace škály – ako na tom som, kde sú moje najväčšie riziká.   Dĺžka trvania workshopu: 3 hodiny.

Cena: Naše Centrum je neštátne zdravotnícke zariadenie, s plnou úhradou služieb. Cenník je stanovený v súlade s odporúčaním Komory psychológov a konkrétna cena sa stanovuje dohodou medzi objednávateľom a CPR Kvapka. 

Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte na: kopcikova@dietaaja.sk. 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Milí rodičia, starí rodičia, odborníci, ktorí pracujete s deťmi, váhate, ako s deťmi hovoriť o aktuálnej situácií s coronavírusom? Ako...

Určené je pre učiteľky a učiteľov, ktorí chcú niečo urobiť pre svoje psychické a duševné zdravie aj počas náročného obdobia...

Projekt ponúkal vzdelávanie študentov vysokých škôl s dôrazom na praktické poznatky zo školského prostredia. Cieľom vzdelávania bolo umožniť študentom bezprostredný...