Rozvod a deti

Rozvod zasahuje do sociálneho života, etiky, ale i práva. Mieša sa aj do emočnej oblasti. Je negatívnou skúsenosťou pre dospelých, ako aj deti. Úlohou dospelých pri rozvodovom procese by rozhodne malo byť zmiernenie negatívnych dopadov a bolesti, ktorú deti prežívajú. 

Samotnému aktu rozvodu predchádzajú štádiá:

Manželský nesúlad, ktorý vzniká z rôznych rozporov, nezhôd. Neskôr prechádza do

manželského rozvratu, čo významne ovplyvňuje funkciu rodiny (emočnú, ekonomickú).

Následne môže prejsť až do rozvodového konania, kedy je ukončené manželstvo.

Deti prežívajú rozvod, respektíve odchod jedného z rodičov väčšinou ťažko, samozrejme, že to závisí od vybudovaného vzťahu.

Rozvod je veľmi náročnou životnou situáciou a je potrebné sledovať varovné signály a v prípade potreby vyhľadať odborníka – psychológa, psychoterapeuta.

Varovné signály v súvislosti s rozvodom:

 • Cmúľanie prstov
 • Problémy so spánkom, nočný des
 • Nespavosť
 • Prežívanie strachu, úzkosti
 • Pomočovanie
 • Výbuchy zlosti
 • Smútok, plačlivosť
 • Nechuť k jedlu
 • Strata záujmu o aktivity (krúžky, voľný čas)
 • Zhoršenie školského prospechu
 • Konflikty vo vzťahoch (spolužiaci, kamaráti)
 • Krádeže , klamstvá
 • Experimentovanie s drogami, sebapoškodzovanie
 • Telesné ťažkosti (bolesti hlavy, brucha, zvracanie)

Rozvod môže byť traumatizujúcou udalosťou, i keď sa deti dokážu prispôsobiť novej životnej situácii. Potrebujú však čas, a zároveň citlivé a vnímavé prostredie.

Jana Lednická

Môže sa Vám ešte páčiť...