Supervízne stretnutia pre rodičov vo filiálnej terapii

Ste účastníčkou/účastníkom  Kurzu filiálnej terapie a máte chuť sa naďalej stretávať? Alebo naopak zvažujete svoju účasť na Kurze filiálnej terapie a chcete si zažiť podobný spôsob práce?

Supervízne stretnutia pre rodičov – absolventov alebo záujemcov o filiálnu terapiu

Zaujímate sa o otázky výchovy? Ste účastníčkou/účastníkom Kurzu filiálnej terapie a máte chuť sa naďalej stretávať? Chcete zažiť, ako vyzerá stretnutie rodičov, ktorí rozmýšľajú o výchove svojich detí?

Čo môžete očakávať?

Supervízne stretnutie je priestorom úvah, myšlienok a diskusií na rôzne otázky z oblasti výchovy a rodičovstva. Koná sa v príslušný termín v čase od 17:45 do 19:45. Aktuálne sa realizujú cez aplikáciu ZOOM (je to interaktívny spôsob, účastníci sa navzájom vidia, počujú, môžu klásť otázky, je možné sledovať videá a prezentáciu).

15. 06. 2020  Supervízia situácií z bežného života

Budeme spolu hľadať riešenia niektorých Vašich situácií z bežného života, budeme sa snažiť poskytnúť Vám vhľad, pohľad z inej perspektívy, hľadať s Vami riešenia, poukazovať na prežívanie … Budeme spolu hľadať, čo potrebujete.

22. 06. 2020 Ako byť podporou pre seba a pre dieťa

Budeme diskutovať o otázkach: čo v tomto období prežívam? ako to súvisí s mojimi potrebami? ako to ovplyvňuje moje správanie? … Budeme spoločne zdieľať, čo nám pomáha, inšpirovať sa a posilňovať.

V príjemnej atmosfére budeme pracovať na vlastných zručnostiach, aby tak naše deti čo najviac cítili naše porozumenie. Vítame partnerov/partnerky našich účastníkov, i kohokoľvek, čo by mal chuť trošku nakuknúť do tajov filiálky 🙂

Stretnutia budú prebiehať v malej skupine (min. 4, max. 12 osôb).

Prihlásenie

Kto vás bude sprevádzať tréningom:

PaedDr. Jana Lednická

Sociálna pedagogička, psychoterapeutka, ktorej obľúbenou cieľovou skupinou sú deti a adolescenti.

K ich najčastejším problémom patria: vzťahové problémy (konflikty medzi deťmi a rodičmi, súrodencami, kamarátmi), rodinné problémy (v súvislosti s rozvodom, úmrtím v rodine,…), osobnostné („cítim sa smutný/á“,“som outsider“, „nechápu ma“,…).

Prácu s deťmi a adolescentmi taktne prepája so spoluprácou s ich rodičmi.

Mgr. Júlia Drobná

Liečebná pedagogička, psychoterapeutka, pracujúca prevažne s deťmi, adolescentmi, ich rodičmi a učiteľmi.

Má dlhoročné skúsenosti práce s deťmi (základná a stredná škola), rodičmi a učiteľmi individuálnou i skupinovou formou v CPPPaP. Realizovala tiež pobytové aktivity v oblasti vzdelávania dospelých a zážitkové aktivity pre rovesnícke skupiny. Paralelne terapeuticky pracovala s dospelou klientelou.

Pre koho je workshop určený?

Vítaní sú účastníci našich kurzov bez ohľadu na to, či realizujú alebo nerealizujú hrové polhodinky. Navštíviť nás môžu aj záujemcovia, ktorí sa rozhodujú o účasti na Kurze filiálnej terapie a takýmto spôsobom si môžu zažiť podobný spôsob práce.

Termín a miesto konania:

Cena: 20€/účastník

Kontakt pre prihlásenie:

Prihlásenie

Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a výzvu na úhradu poplatku za stretnutie.

V prípade ďalších otázok kontaktujte Janu Lednickú: 0902 /894146, filialka@dietaaja.sk.

Podmienky účasti na kurze

Do kurzu budú zaradené iba tie záujemkyne a záujemcovia, ktorí zaplatia v stanovenom termíne určenú platbu. Počet miest je obmedzený, dajte nám Váš záujem vedieť čo najskôr, aby sme vám vedeli rezervovať miesto.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Program pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník ZŠ alebo...

Kurz je určený pre tehotné maminy alebo páry, ktorým nevyhovuje stretávanie počas pracovného týždňa, alebo majú do pôrodu kratší čas....

Pozývame Vás na stretnutia, ktoré Vám pomôžu získať prehľad a istotu v príprave na pôrod a príchod bábätka. Okrem praktických...