PAS

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na online workshop Poruchy autistického spektra zameraný najmä na etiopatogenézu ochorenia, diagnostické kritéria a...