PAS

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na online workshop Poruchy autistického spektra – zameraný najmä na etiopatogenézu ochorenia, diagnostické kritéria...