psychomotorický vývin

Veľmi často sa stretávame s otázkami, čo je a čo nie je vo vývine dieťatka v norme. Rodičia často riešia...