Smrť

Ako deti chápu smrť? Odkedy sú deti schopné pochopiť konečnosť smrti? Ako môže dieťa reagovať na stratu blízkeho? Ktoré prejavy...

Ako pomôcť deťom vyrovnať sa so stratou? Deti potrebujú prostredie plné porozumenia, podpory a starostlivosti. Potrebujú bezpečný priestor, kde môžu...