Smútok

Rozvod môže byť traumatizujúcou udalosťou. Najčastejšie je spojený s odchodom partnera, teda rozpadom rodiny. Avšak problémovejšie býva obdobie pred rozvodom, teda...

Vyrovnať sa s rozvodovou situáciou je nesmierne ťažké pre dospelých i deti. Dospelí sa často sťažujú svojim kamarátom, známym, kolegom v práci, svojim...

Rozvod zasahuje do sociálneho života, etiky, ale i práva. Mieša sa aj do emočnej oblasti. Je negatívnou skúsenosťou pre dospelých, ako aj...

Ako deti chápu smrť? Odkedy sú deti schopné pochopiť konečnosť smrti? Ako môže dieťa reagovať na stratu blízkeho? Ktoré prejavy...

Ako pomôcť deťom vyrovnať sa so stratou? Deti potrebujú prostredie plné porozumenia, podpory a starostlivosti. Potrebujú bezpečný  priestor, kde môžu...

Po strate milovaného človeka, ktorú zapríčinila smrť, alebo i odchod jedného z rodičov po rozvode, môže zažívať dieťa celé spektrum...