Terapia zameraná na človeka

Základným pilierom terapie zameranej na človeka je empatický rozhovor. Neponúkame „osvedčené“ rady a nevynášame „súdy“, ale snažíme sa podporovať klienta/klientku v tom, aby si vedel/a poradiť sám/sama.

Spôsob práce v Terapii zameranej na človeka

Základným pilierom terapie zameranej na človeka je empatický rozhovor.

Prostredníctvom neho sa spolu s klientom/klientkou snažíme o chápajúce a citlivé preskúmavanie ťažkostí, myšlienok a pocitov, o lepšie porozumenie jeho/jej prežívania, neponúkame „osvedčené“ rady a nevynášame „súdy“, ale snažíme sa podporovať klienta/klientku v tom, aby si vedel/a poradiť sám/sama.

Podstatou takéhoto spôsobu práce nie je vedenie, ale sprevádzanie klienta/klientky. Ide tiež o to, aby sme sa tomu, s čím klient/klientka príde, venovali formou, ktorá mu/jej bude vyhovovať.

Môže sa Vám ešte páčiť...