Terapia zameraná na človeka

Základným pilierom terapie zameranej na človeka je empatický rozhovor. Neponúkame „osvedčené“ rady a nevynášame „súdy“, ale snažíme sa podporovať klienta/klientku v tom, aby si vedel/a poradiť sám/sama.

Spôsob práce v Terapii zameranej na človeka

Základným pilierom terapie zameranej na človeka je empatický rozhovor.

Prostredníctvom neho sa spolu s klientom/klientkou snažíme o chápajúce a citlivé preskúmavanie ťažkostí, myšlienok a pocitov, o lepšie porozumenie jeho/jej prežívania, neponúkame „osvedčené“ rady a nevynášame „súdy“, ale snažíme sa podporovať klienta/klientku v tom, aby si vedel/a poradiť sám/sama.

Podstatou takéhoto spôsobu práce nie je vedenie, ale sprevádzanie klienta/klientky. Ide tiež o to, aby sme sa tomu, s čím klient/klientka príde, venovali formou, ktorá mu/jej bude vyhovovať.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Pred príchodom a prvým kontaktom s našou ambulanciou, si prosím prečítajte niekoľko informácií k úvodnej konzultácii. 

...

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na: správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a...

Stretáva ju sa tu dvaja ľudia – terapeutka a klient. Pilierom je budovanie kvalitného medziľudského pracovného vzťahu a na jeho...