Učiteľka v akcii

Systematická práca so skupinou učiteľov jednej školy formou workshopu (očakávania, nadviazanie vzťahu, naladenie sa na spoluprácu,…) metodické konzultácie, odbornú analýzu problému, jeho rozobratie a hľadanie najefektívnejších riešení, účasť „v teréne“ formou hospitácie (pozorovanie), poskytnutie spätnej väzby.

V rámci vzdelávania sa chceme zamerať na nasledujúce tematické okruhy:

  • vzťah učiteľ – žiak,
  • vzájomná komunikácia, konflikty a ich riešenia (JA výroky, možné spôsoby riešenia konfliktnej situácie,…),
  • praktické riešenia aktuálnych problémov z praxe,
  • stratégie na zvládanie pozornosti (hlavne u hyperaktívnych detí – ADHD),
  • využitie rozmanitých hier a techník na spestrenie výchovno – vzdelávacieho procesu (na zlepšenie sústredenia, pozornosti, upokojenia detí, zvýšenie motivácie,…),

Prínos projektu vidíme aj vo väčšej motivácii učiteľov zintenzívniť svoje pôsobenie na škole. Našou snahou je, aby nadobudli väčšiu istotu v riešení problémov (poznali cesty ako im predchádzať) a efektívne využívali učiteľskú profesiu pri pozitívnom ovplyvňovaní a vedení detí nielen na vyučovaní, ale i v ich voľnom čase.

Ponúkame predbežnú obsahovú a časovú štruktúru vzdelávacieho cyklu:

  1. workshop 2 x 1,5 hod. – očakávania, nadviazanie vzťahu, naladenie sa na spoluprácu,..+ pomenovanie problémov,
  2. hospitácie – 2 rôzne dni v týždni,
  3. odborná analýza 2 x 1,5 hod. – problémy z terénu (rozoberanie hospitácií), JA výroky, možné spôsoby riešenia, poradenstvo,
  4. záverečné skupinové stretnutie 2 x 1,5 hod – zhodnotenie, spätné väzby.

priebeh vzdelávania: podla dohody

priestory: priestory danej školy

lektorné: po dohode

Ak Vás naša ponuka oslovila, budeme rady, keď sa s nami skontaktujete a budeme môct pokračovať diskusiou o Vašich potrebách a očakávaniach v súvislosti so samotným školením.

Prihlásenie a otázky:

info@dietaaja.sk

Ďalšie kontakty

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Milí rodičia, starí rodičia, odborníci, ktorí pracujete s deťmi, váhate, ako s deťmi hovoriť o aktuálnej situácií s coronavírusom? Ako...

Svojimi praktickými skúsenosťami a poznatkami radi prispejeme k doplneniu a rozšíreniu poznatkov pedagogických pracovníkov a tým i k zlepšeniu práce...

Určené je pre učiteľky a učiteľov, ktorí chcú niečo urobiť pre svoje psychické a duševné zdravie aj počas náročného obdobia...