Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o projektívnych metódach pod vedením PhDr. Lýgie Bátovskej. Lektorka predstaví niektoré známe, ale aj menej používané projektívne metódy. 

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých

Centrum pre rodinu Kvapka

Vás pozýva na workshop Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých

Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka.

Psychometrické testy, dotazníky a inventáre môžu popísať jedinca prostredníctvom porovnania s druhými, ale samy o sebe neposkytujú veľa údajov o jeho základných motívoch, potrebách, záťažiach a konfliktoch. Bez tohto porozumenia nemôže byť terapia úspešná.

Projektívne metódy naproti tomu ponúkajú podložené údaje pre úvahy o psychodynamike konfliktov a o obranných mechanizmoch, ktoré sú čiastočne zakorenené hlboko v nevedomí.

Metodika projektívnych metód (hranie sa, kreslenie a rozprávanie príbehov, … ) vychádza v ústrety detskému veku, lebo oslovuje silu imaginácie a kreativity a tým umožňuje nie len prístup ku konfliktom ale aj zdrojom.

V tomto seminári oboznámime účastníkov s niekoľkými známymi, ale aj menej používanými, ale efektívnymi projektívnymi metódami. Poukážeme na ich psychodiagnostický, ako aj terapeutický potenciál. Účastníci budú mať možnosť  niektoré, formou zážitku, si vyskúšať na sebe.

Čo môžete očakávať?

13 výučbových hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania.

Pre koho je workshop určený?

Workshop je určený pre psychológov/-čky a psychoterapeutov/-ky a psychiatrov/-čky, ktorí sa v svojej práci venujú deťom a mladistvým. Maximálny počet účastníkov je 15. Workhop budeme realizovať LEN pri prihlásení 12 záujemcov.

Akreditácia:

Stretnutie bude akreditované Slovenskou komorou psychológov – 13 kreditmi, a to v prípade dostatočného počtu záujemcov. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (cca 10€). Pre pracovníkov v školstve – o uznaní, či neuznaní kreditov SKP sa musíte informovať u vášho zamestnávateľa. 

Termín a miesto konania: ONLINE cez aplikáciu ZOOM.

Termín:  pripravujeme, v prípade záujmu nám dajte vedieť cez kontaktný formulár

1. deň: 8:30 – 16:00

2. deň: 8:00 – 12:15

Cena:  115 € 

Tento poplatok je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Poplatok zahŕňa lektorné, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, organizačné zabezpečenie.

Čítajte pozorne prosím:

V prípade, že vám účasť bude hradiť zamestnávateľ, vopred si prosím u neho overte postup, ktorý vyžaduje pred úhradou nami zaslanej faktúry (objednávka zo strany zamestnávateľa, špeciálne odsúhlasovanie faktúr, lehoty splatnosti ….). V prípade, že pracujete v školstve a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky. Presne vopred definovaným postupom šetríte náš čas. Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a výzvu na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Kto je Lýgia Bátovská:

Lýgia Bátovská – klinická psychologička a psychoterapeutka, supervízorka pôsobiaca v súkromnej praxi. Pracovala v poradenstve s deťmi a dospievajúcimi.
Je certifikovanou psychoterapeutkou v PCA – Na človeka zameranom prístupe, docentkou v KIP – katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. Vedie i výcvikové skupiny v KIP, PCA a v Pre-terapii.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. Nie je povinnosťou organizátora hľadať za účastníka náhradu, ak sa tento/tá nemôže zúčastniť osobne na vzdelávaní. 

Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...