Úvodná stránka

Centrum pre rodinu Kvapka je neštátne zdravotnícke zariadenie – ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie pre deti a dospelých.

INFORMÁCIE K PRÁCI V AMBULANCII OD SEPTEMBRA 2021

Od septembra sa vraciame k riadnemu režimu práce v ambulancii. Berieme aj nových klientov, najskoršie termíny ponúkame na december 2021. Čo sa týka diagnostiky autizmu, registrovať sa môžete priebežne, záujemcov zaraďujeme do poradovníka a posielame dotazníky na vyplnenie, ako aj informácie o možných termínoch. Aktuálne termíny na dg. autizmu sú na január 2022.

Ak potrebujete poradiť, pomôcť napr. s okruhmi tém ako:

 • problém sa adaptáciou v škôlke/škole,
 • úzkostné dieťa, problémy s emóciami dieťaťa (výbuchy zlosti, agresia, „tichosť“, neprejavovanie sa,
 • problémy v sociálnych vzťahoch dieťaťa, rovesnícke, či osobnostné konflikty,
 • diagnostika školskej zrelosti (pripravenosti), diagnostika schopností dieťaťa
 • posúdenie primeranosti vývinu (otázky ohľadom rozvoja reči, motorických, či sociálnych zručností),
 • chcete zlepšiť vzťah so svojimi deťmi,
 • problémy s adaptáciou na novú životnú rolu matky/otca, problémy v popôrodnom období,

neváhajte sa obrátiť na niektorú z nás.

Aktuálne info k práci v našej ambulancii si prečítajte tu.

Ak potrebujete pomoc:

Mgr. Mária Kopčíková

kopcikova@dietaaja.sk

 • výchovné problémy u malých detí (0 – 7 rokov),
 • poradenstvo pre rodičov v období krátko pred a po narodení dieťatka,
 • školská zrelosť, školské problémy menších detí,
 • diagnostika porúch autistického spektra

Mgr. Hana Celušáková, PhD.

celusakova@dietaaja.sk

 • psychoterapia dospelých,
 • psychické komplikácie v súvislosti s pôrodom, šestonedelím, stratou dieťatka
 • popôrodné depresia, úzkostné stavy
 • príprava na pôrod v špecifických situáciách

Mgr. Bibiana Helexová

helexova@dietaaja.sk

 • psychoterapia a poradenstvo pre deti (6 – 19 rokov), úzkosti, psychosomatické problémy, sebapoškodzovanie, agresivita
 • konflikty doma, či v škole, tréning soc. zručností
 • poradenstvo pre rodičov o výchovnom štýle

Tehotenské kurzy a príprava na pôrod a dojčenie

 • ako sa pripraviť na pôrod, všetko čo potrebujete vedieť o priebehu pôrodu, sekcii, výber pôrodnice
 • ako pokojne zvládnuť šestonedelie a zžívanie sa s bábätkom
 • dojčenie, starostlivosť o dieťatko a ako podporiť jeho psychomotorický vývin do roka

Diagnostika autizmu a vývinová diagnostika

 • ak máte obavy, že je vývin vášho dieťatka oneskorený alebo atypický
 • ak vám bola odporučená diagnostika na posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa
 • ak vám bola odporučená diagnostika pri podozrení na poruchu autistického spektra

Pripravení na školu? – vyšetrenie školskej zrelosti

 • ak u dieťaťa je prítomná sťažená adaptácia na cudzie prostredie a cudzích ľudí
 • je podozrenie na poruchu pozornosti, hyperaktivitu, poruchu autistického spektra, špecifické vývinové poruchy učenia.
 • dieťa sa narodilo v hraničných mesiacoch – jún, júl, august.
 • mimoriadne nadané deti, ktorým „zle vychádzajú roky“.