Úvodná stránka

Dobrý deň, vitajte na našej stránke!

Aktuálne informácie (30. 4. 2021):

  • Aktuálne v našej ambulancii prebieha osobnou formou bezodkladná individuálna zdravotná starostlivosť –  psychologická prvá pomoc a krízová intervencia (individuálne poradenstvo, psychoterapia, diagnostika) – v režime s intenzívnymi „korona opatreniami“ – dezinfekcia, práca v rúškach/štíte (s deťmi), odstupy. Realizuje tiež diagnostické vyšetrenia (školská pripravenosť, diagnostika autizmu, diagnostika kognitívnych schopností) a konzultácie pre rodičov menších detí.
  • Individuálna psychoterapia a konzultácie prebiehajú aj telefonicky a online formou (Zoom, Skype…), treba sa informovať u konkrétnej odborníčky.
  • Všetky kurzy pre tehotné, ako aj vzdelávacie podujatia pre pomáhajúce profesie, presúvame do online priestoru – realizujeme cez aplikáciu Zoom. O zmenách budeme prihlásených účastníkov informovať. Akonáhle sa ujasnia podmienky a usmernenia pre skupinovú prácu v ambulanciách, budeme o tom informovať. Návrat k prezenčnej forme skupinových aktivít predpokladáme koncom mája 2021.

Ďakujeme za pochopenie. Tím CPR Kvapka

Veríme,

že Vám naša stránka poslúži ako komplexný zdroj informácií nielen pri príprave na pôrod a na nový život s bábätkom, ale aj ako sprievodca na ceste výchovy Vašich detí. Zároveň veríme, že môže slúžiť i ako prvý kontakt na sprostredkovanie pomoci pri riešení rôznych životných ťažkostí, osobných kríz a problémov.

Centrum pre rodinu Kvapka poskytuje komplexnú poradenskú, psychoterapeutickú i vzdelávaciu starostlivosť pre rodinu ako takú.

Naše aktivity sú určené nastávajúcim rodičom, rodičom, ktorí potrebujú poradiť pri starostlivosti, vo výchove alebo konkrétnych ťažkostiach svojich detí (psychických, školských, vzťahových). Našimi klientmi sú ľudia v rôznych životných či vývinových etapách, s odlišnými radosťami i starosťami, od malých detí, cez dospievajúcich až po dospelých, tehotné ženy i ženy po pôrode, maminy nastupujúce opäť do práce. Nezabúdame ani na profesionálov a odborníkov z oblasti zdravotníctva, školstva i sociálneho poradenstva, pre ktorých sa snažíme pripravovať zaujímavé vzdelávacie podujatia.

Našou filozofiou je práca založená na jedinečnosti každého človeka a výnimočnosti vzťahu s ním, čo znamená, že v atmosfére dôvery a bezpečia vytvárame priestor na objavovanie seba, spoznávanie druhých, hľadanie možných riešení, ako aj na rozvíjanie zručností a schopností.

Môžete tu získať informácie o rôznych kurzoch a skontaktovať sa s jednotlivými odborníčkami podľa toho aké ťažkosti,či problémy potrebujete riešiť.

Bude nás tešiť, ak Vás osloví náplň našich aktivít a nájdete medzi nimi takú, ktorá Vám bude najviac vyhovovať. Alebo budeme môcť byť nápomocné pri zmierňovaní Vašich osobných problémov.

Tím Centra pre rodinu Kvapka