Kategória: Ako prebieha psychoterapia

Informácia o právach pacientov

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na: správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity, informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu, podanie žiadosti o poskytnutie výpisu zo...