Spôsob práce v psychoterapii dospelých

Možno máte obavy, ako vlastne prebieha psychoterapia a čo sa bude diať. Prečítajte si, ako zvyčajne prebieha prvé stretnutie, aké sú najčastejšie témy na stretnutí, čo môžete očakávať.

Ako prebieha prvé stretnutie?

Termín prvého stretnutia je potrebné dohodnúť si telefonicky, príp. mailom s vybranou terapeutkou (tu zvažujte aj to, či potrebujete terapiu pre dieťa, alebo ako dospelý, niektoré z nás pracujú len s dospelými klientmi). Nepotrebujete žiadne odporúčanie od lekára.

Už na prvom stretnutí sa začína budovať psychoterapeutický vzťah. Jeho súčasťou je vytvorenie dôvernej a bezpečnej atmosféry, v ktorej je klient čoraz viac ochotný začať otvorene rozprávať o svojich ťažkostiach a trápení.

Zároveň na prvom sedení hovoríme o tom, prečo nás klient vyhľadal, aké má dôvody, čo by potreboval, čo môžeme my ponúknuť v rámci našich kompetencií, zručností a skúseností. Priblížime spôsob terapeutickej práce (východiská, pozitíva, negatíva) a vytvárame spolu rámec dohody o spolupráci.

Náplň kontraktu

  • objednávka: na čom budeme pracovať?
  • frekvencia: odporúča sa absolvovať sedenia 1 x do týždňa, sedenie trvá obvykle 50 minút
  • možnosť „úvodných 3-5 stretnutí“, kedy si klient i terapeutka môžu overiť či dokážu spolu pracovať
  • dôležitým pilierom je dôvera: terapeutka je viazaná povinnosťou mlčanlivosti o identite a intímnych detailoch klientovho života
  • dohoda o spôsobe vzájomnej komunikácie všeobecne (telefonicky, mailom), ako i v prípade krízovej situácie (za akých okolností kontaktovať terapeutku)
  • dohoda o spôsobe platby za psychoterapiu
  • podmienky zrušenia terapeutického stretnutia zo strany klienta (dohodnuté stretnutie je potrebné zrušiť minimálne 24 hodín vopred, inak sa považuje za zrealizované a je spoplatnené)
  • spôsob ukončovania terapie alebo „odchodu z terapie“ – odporúča sa po vzájomnej dohode medzi klientom a terapeutkou, vhodné je mať aspoň jedno sedenie na ukončenie
  • informujeme klienta o našej supervízii

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Pred príchodom a prvým kontaktom s našou ambulanciou, si prosím prečítajte niekoľko informácií k úvodnej konzultácii. 

...

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na: správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a...

Základným pilierom terapie zameranej na človeka je empatický rozhovor. Neponúkame „osvedčené“ rady a nevynášame „súdy“, ale snažíme sa podporovať klienta/klientku...