Kategória: Poruchy správania

Záškoláctvo, experimentovanie s drogami, drzé a vulgárne správanie, vzdor a odmietanie rešpektovania autority, inklinovanie k rovesníkom, ktorí sa nám ako rodičom príliš nepáčia … poznáte to?

Poruchy správania

Z hľadiska príčin vzniku, ako aj prejavov sa jedná o rôznorodé formy neprispôsobivého správania, ktoré majú nepriaznivý vplyv na sociálne vzťahy jednotlivca a jeho sociálnu adaptáciu. Sú charakterizované opakujúcim sa a trvalým obrazom disociálneho agresívneho...