Čo keď má škola podozrenie, že dieťa experimentuje s drogami?

Ak má škola podozrenie, že dieťa je pod vplyvom drogy, je povinná zabezpečiť dieťaťu bezodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne informovať Vás, ako zákonného zástupcu dieťaťa.

Jedným zo všeobecno – záväzných predpisov, ktorými sa riadia školy sú pedagogicko – organizačné pokyny.

V nich je uvedené: „V prípade podozrenia zo strany školy, že sa u žiaka jedná o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou látkou (neprináleží zamestnancovi školy zisťovať o akú príčinu otravy ide), zabezpečí vedenie školy pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. V prípadoch neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania sa žiaka poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia.

Pokiaľ chce následne rodič zistiť, o aký typ látky sa jednalo, tak môže:

  • ísť s dieťaťom k lekárovi, ktorý odoberie krv/moč,
  • v lekárni zakúpiť drogový tester, kde cez moč môže rodič zistiť požitie drogy (je vhodné pokiaľ rodič má podozrenie na určitú látku, aby vedel, ktorý typ testeru použiť),
  • ísť s dieťaťom na vyšetrenie do špecializovaného pracoviska (Centrum  drogových závislostí), kde odoberú krv/moč..

Po preukázaní, aj nepreukázaní podozrenia je vhodné s dieťaťom rozprávať, keďže istý druh správania vyvolal celú situáciu (napr. čo bolo dôvodom pre agresívne správanie, čo mohlo dieťa inak urobiť, za kým môže ísť, keby sa podobná situácia opakovala  a pod.)

Jana Lednická

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Deti sú v porovnaní s dospelými často spontánnejšie, rýchlejšie, skôr konajú ako hovoria, deti sú menej zžité so sociálnymi normami....

Z hľadiska príčin vzniku, ako aj prejavov sa jedná o rôznorodé formy neprispôsobivého správania, ktoré majú nepriaznivý vplyv na sociálne...