Kategória: Poruchy učenia

Prejaviť sa môžu po nástupe do školy, diagnostikujú sa prevažne v 2. ročníku ZŠ. Ide o problémy s čítaním, písaním, počítaním. Aj dieťa s poruchou učenia môže byť dobrý školák Potrebuje však špeciálny prístup.