Postupy a hry, ktorými sa dá zlepšiť čítanie dieťaťa

Radi by ste dieťa podporili vo voľných chvíľach k častejšiemu lúskaniu písmeniek. Ako na to cez hry a rôzne aktivitky? Nechajte si poradiť od našej kolegyne, Liliany Šimečkovej:

 • Striedame sa – jednu vetu číta dieťa, dve vety číta rodič.
 • Čítame spoločne s dieťaťom. Svoju rýchlosť čítania prispôsobíme dieťaťu, dieťa sa tak lepšie prenesie cez ťažšie slová, napodobňuje našu intonáciu.
 • V predčítanom texte (napr. v odstavci z detského časopisu) si dieťa vyhľadá slová, ktoré nemohlo prečítať, v ktorých urobilo chybu. Dve alebo tri najťažšie slova si každý deň napíše do zošita písaným písmom. K tomu nalepí vystrihnuté slovo z časopisu. A tak časom vznikne materiál na precvičovanie.
 • Učenie čítať a písať sa navzájom podporujú. Povzbudzujeme dieťa, aby písalo krátke „knižky“, príbehy ilustrovalo, používalo priamu reč, podobne ako v kreslených príbehoch.
 • Vytvárame hádanky, rôzne rébusy napr. zlož z písmen slovo kso=kos, evkt=kvet. A naopak – dieťa vytvára rébusy a my hádame.
 • Hráme sa na schovávačku so slovami – na papieriky napíšeme alebo nalepíme vystrihnuté slová, poschovávame ich po miestnosti, prípadne vonku na záhrade. Kto papierik nájde a správne ho prečíta, má bod.
 • Vety rozstriháme na slová a dieťa ich musí zloziť v správnom poradí.
 • Aby sa dieťa naučilo chápať a vnímať zmysel textu, zakryjeme vo vete nejaké slovo a dieťa musí odhadnúť, čo tam asi je. Príklad: Na záhrade kvitol krásny červený……………..(tulipán). Priletel ………..(motýľ) a sadol si na neho.
 • U detí, ktoré slová hádajú alebo čítajú nepresne, využívame okienka t.j. papierovú kartičku s výrezom, do ktorého sa vojde niekoľko písmen – okienko posúvame a text postupne odkrývame.
 • Vymýšľame rôzne práce s textom: vyhľadaj a napíš všetky zvieratá, mená, slová, ktoré začínajú na ,,M“, nájdi určené slovo.
 • Napíšeme na lístočky číslice od 1 do 10, dáme do klobúka a dieťa si vylosuje dve – napr. 4 a 6. V určenom texte potom vyhľadá štvrté a šieste slovo v riadku.
 • Dieťaťu predčítavame porekadlá, básničky, ktoré sa ľahko učí naspamäť – dieťa sleduje text očami, prípadne si ukazuje. Potom číta samé, pomáha si pamäťou a napodobňuje správnu intonáciu.

Zaujíma vás, ako vo všeobecnosti podporiť čítanie u malých školákov?

Potrebujete sa poradiť?

V prípade, že sa o aktuálnych problémoch u svojho dieťaťa, prípadne o pomoci s jeho učením v domácom prostredí potrebujete porozprávať, poradiť, môžete využiť telefonickú, skype či mailovú konzultáciu s Mgr. Šimečkovou. Konzultácie sú spoplatnené podľa platného cenníka služieb ambulancie.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Alebo aj nie blízkemu človeku … Hocikedy sa vám môže stať, že sa ocitnete v situácii, kedy bude potrebné, aby...

Stabilizačné techniky sa používajú na to, keď je potrebné dostať seba (iného človeka) do stavu „tu a teraz“, t.j. do...

Aktuálne v našej ambulancii pracujeme a ponúkame ako diagnostické, tak terapeutické služby.

...