Kategória: Vzdelávanie pre učiteľov

Ponuka pre firmy

Pripravíme pre Vás tréningy rozvíjajúce široké spektrum zručností. Obsah tréningov prispôsobíme konkrétnej potrebe Vašej organizácie a typu skupiny, pre ktorú má byť tréning určený. Našim cieľom je Vaša spokojnosť, preto pri príprave jednotlivých aktivít...

Učiteľka v akcii

Systematická práca so skupinou učiteľov jednej školy formou workshopu (očakávania, nadviazanie vzťahu, naladenie sa na spoluprácu,…) metodické konzultácie, odbornú analýzu problému, jeho rozobratie a hľadanie najefektívnejších riešení, účasť „v teréne“ formou hospitácie (pozorovanie), poskytnutie...