Cenník psychoterapie

Naše centrum nie je zaradené do siete zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tzn. nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky úkony si klient hradí sám v plnej výške podľa tohto cenníka.

Cenník je vypracovaný v súlade s odporúčaním Slovenskej komory psychológov. Konečná cena psychoterapie sa stanovuje dohodou medzi klientom a terapeutkou. Klient neplatí žiadne ďalšie poplatky.

Cenník služieb Centra pre rodinu Kvapka. 

Pred návštevou ambulancie je potrebné sa vopred objednať telefonicky alebo mailom.

Kto pracuje v našom tíme a ku komu sa môžete objednať? 

Môže sa Vám ešte páčiť...