Cenník služieb CPR Kvapka

Naše centrum nie je zaradené do siete zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tzn. nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky úkony si klient hradí sám v plnej výške podľa tohto cenníka.

Pred návštevou ambulancie je potrebné sa vopred objednať telefonicky alebo mailom.

Cenník je vypracovaný v súlade s odporúčaním Slovenskej komory psychológov. Konečná cena sa stanovuje dohodou medzi klientom/klientkou a terapeutkou (pri individuálnej terapii pre ženy na materskej, či rodičovskej dovolenke možná zľava). Klient neplatí žiadne ďalšie poplatky. Cenník je platný od 1. 1. 2022. Platba sa realizuje prevodom na účet, na základe vystavenej faktúry.

Služba:Cena
INDIVIDUÁLNA PSYCHOTERAPIA S DEŤMI A DOSPELÝMI, PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO, KONZULTÁCIE PRE RODIČOV, INDIVIDUÁLNA INTERVENCIA U DETÍ:
Úvodná konzultácia  (90 minút)60€
Ďalšie stretnutia       (50 minút)45€
Distančné poradenstvo/psychoterapia (Telefonická konzultácia, Skype, WhatsApp):45€/50 minút
PSYCHODIAGNOSTIKA 
Psychologická diagnostika (intelekt, osobnosť, klinicko-psychol. diagnostika u dospelých). Cena je za hodinu práce.45€
Diagnostika porúch autistického spektra
Cena zahŕňa podrobný anamnestický rozhovor s rodičom (ADI-R 2 – 3 hod.), vyšetrenie dieťaťa ADOS-2 (1 hod.), analýzu video záznamu, vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia v trvaní 1hod.
V prípade potreby doplnenia IQ vyšetrenia u detí starších než 5 rokov + 70€
 200€


270€
Diagnostika – posúdenie vývinovej úrovne u detí do 42 mesiacov veku (na žiadosť rodičov, pediatra, logopéda)
Cena zahŕňa podrobný anamnestický rozhovor s rodičom (1 – 1 ½ hod.), vyšetrenie dieťaťa vývinovou škálou BSID (1 hod.), pozorovanie dieťaťa pri hre, analýzu video záznamu, vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia v trvaní 1hod.
160€
Diagnostika PAS + posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa (do 42 mesiacov veku)
Cena zahŕňa podrobný anamnestický rozhovor s rodičom (ADI-R 2 – 3 hod.), vyšetrenie dieťaťa vývinovou škálou BSID (1 hod.), vyšetrenie dieťaťa ADOS-2 (1 hod., pozorovanie dieťaťa pri hre, analýzu video záznamu, vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia v trvaní 1hod.
240€
Komplexná psychologická diagnostika u dieťaťa (pri podozrení na poruchy pozornosti).
Cena zahŕňa anamnestický rozhovor s rodičmi/analýzu anamnestického dotazníka, psychologické vyšetrenie schopností (1 ½ – 2 hod.), vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia v trvaní 1hod.
130€
Diagnostika školskej zrelosti
Cena zahŕňa anamnestický rozhovor s rodičmi/analýzu anamnestického dotazníka, psychologické vyšetrenie schopností a posúdenie predškolských zručnosti (2 – 2 1/4 hod.), vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia a odporúčaní v trvaní 1hod.
130€
VYPRACOVANIE PÍSOMNEJ SPRÁVY40€
UPOZORNENIE:
V prípade diagnostiky (autizmu, vývinovej úrovne, školskej zrelosti, IQ) naši klienti môžu svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o „úhradu u nezmluvného poskytovateľa“. Pracovníčky našej ambulancie im poskytnú súčinnosti a vyplnia príslušné tlačivá. So ZP klient komunikuje SÁM. Administratívny poplatok za spracovanie podkladov pre ZP je 10€.

10€
INÉ: 
Individuálna príprava na pôrod a/alebo dojčenie, či starostlivosť o dieťatko35€/60 minút
Individuálne konzultácie pre rodičov malých bábätiek (starostlivosť o bábätko, problémy s dojčením, spánok dieťaťa, stravovanie …).35€/60 minút
Konzultácie, pozorovanie dieťaťa v prostredí škôlky/školy:70€
Lektorské služby a prednáškyDohodou

Upozornenie:

Termíny konzultácií, poradenstva a psychoterapie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailom. Ak sa klient/klientka nemôže z rôznych príčin dostaviť na dohovorený termín, žiadame o oznámenie zrušenia najmenej 24 hodín vopred. Inak považujte dohovorené stretnutie na uskutočnení, s povinnosťou platby v plnej výške. 

GDPR – Informácie pre dotknuté osoby

GDPR – Informácie pre dotknuté osoby

Môže sa Vám ešte páčiť...