Cenník služieb CPR Kvapka

Naše centrum nie je zaradené do siete zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tzn. nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky úkony si klient hradí sám v plnej výške podľa tohto cenníka.

Pred návštevou ambulancie je potrebné sa vopred objednať telefonicky alebo mailom.

Cenník je vypracovaný v súlade s odporúčaním Slovenskej komory psychológov. Konečná cena sa stanovuje dohodou medzi klientom/klientkou a terapeutkou (pri individuálnej terapii pre ženy na materskej, či rodičovskej dovolenke možná zľava). Klient neplatí žiadne ďalšie poplatky. Cenník je platný od 1. 1. 2022.

Služba:Cena
INDIVIDUÁLNA PSYCHOTERAPIA S DEŤMI A DOSPELÝMI, PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO, KONZULTÁCIE PRE RODIČOV, INDIVIDUÁLNA INTERVENCIA U DETÍ:
Úvodná konzultácia  (90 minút)60€
Ďalšie stretnutia       (50 minút)45€
Distančné poradenstvo/psychoterapia (Telefonická konzultácia, Skype, WhatsApp):45€/50 minút
PSYCHODIAGNOSTIKA 
Psychologická diagnostika (intelekt, osobnosť, klinicko-psychol. diagnostika u dospelých). Cena je za hodinu práce.45€
Diagnostika porúch autistického spektra
Cena zahŕňa podrobný anamnestický rozhovor s rodičom (ADI-R 2 – 3 hod.), vyšetrenie dieťaťa ADOS-2 (1 hod.), analýzu video záznamu, vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia v trvaní 1hod.
V prípade potreby doplnenia IQ vyšetrenia u detí starších než 5 rokov + 70€
 200€


270€
Diagnostika – posúdenie vývinovej úrovne u detí do 42 mesiacov veku (na žiadosť rodičov, pediatra, logopéda)
Cena zahŕňa podrobný anamnestický rozhovor s rodičom (1 – 1 ½ hod.), vyšetrenie dieťaťa vývinovou škálou BSID (1 hod.), pozorovanie dieťaťa pri hre, analýzu video záznamu, vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia v trvaní 1hod.
160€
Diagnostika PAS + posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa (do 42 mesiacov veku)
Cena zahŕňa podrobný anamnestický rozhovor s rodičom (ADI-R 2 – 3 hod.), vyšetrenie dieťaťa vývinovou škálou BSID (1 hod.), vyšetrenie dieťaťa ADOS-2 (1 hod., pozorovanie dieťaťa pri hre, analýzu video záznamu, vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia v trvaní 1hod.
240€
Komplexná psychologická diagnostika u dieťaťa (pri podozrení na poruchy pozornosti).
Cena zahŕňa anamnestický rozhovor s rodičmi/analýzu anamnestického dotazníka, psychologické vyšetrenie schopností (1 ½ – 2 hod.), vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia v trvaní 1hod.
130€
Diagnostika školskej zrelosti
Cena zahŕňa anamnestický rozhovor s rodičmi/analýzu anamnestického dotazníka, psychologické vyšetrenie schopností a posúdenie predškolských zručnosti (2 – 2 1/4 hod.), vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia a odporúčaní v trvaní 1hod.
130€
VYPRACOVANIE PÍSOMNEJ SPRÁVY40€
UPOZORNENIE:
V prípade diagnostiky (autizmu, vývinovej úrovne, školskej zrelosti, IQ) naši klienti môžu svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o „úhradu u nezmluvného poskytovateľa“. Pracovníčky našej ambulancie im poskytnú súčinnosti a vyplnia príslušné tlačivá. So ZP klient komunikuje SÁM. Administratívny poplatok za spracovanie podkladov pre ZP je 10€.

10€
INÉ: 
Individuálna príprava na pôrod a/alebo dojčenie, či starostlivosť o dieťatko35€/60 minút
Individuálne konzultácie pre rodičov malých bábätiek (starostlivosť o bábätko, problémy s dojčením, spánok dieťaťa, stravovanie …).35€/60 minút
Konzultácie, pozorovanie dieťaťa v prostredí škôlky/školy:70€
Lektorské služby a prednáškyDohodou

Upozornenie:

Termíny konzultácií, poradenstva a psychoterapie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailom. Ak sa klient/klientka nemôže z rôznych príčin dostaviť na dohovorený termín, žiadame o oznámenie zrušenia najmenej 24 hodín vopred. Inak považujte dohovorené stretnutie na uskutočnení, s povinnosťou platby v plnej výške. 

GDPR – Informácie pre dotknuté osoby

GDPR – Informácie pre dotknuté osoby

Môže sa Vám ešte páčiť...