Mária Kopčíková

Psychologička, lektorka
Okruhy: výchovné problémy u malých detí (0 – 7 rokov), poradenstvo pre rodičov v období prvého roka života dieťaťa, príprava dieťaťa na školu, školské problémy menších detí, diagnostika (vývinová, intelekt, autizmus).

Mgr. Mária Kopčíková (1974)

Psychologička, lektorka

Štúdium psychológie (FiF UK) som ukončila v roku 1998. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (2001, Inštitút PCA – Ister). Od roku 2009 som zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a som tiež jej členkou.

Od toho istého roku pracujem v súkromnej praxi, ako členka tímu v Centre pre rodinu Kvapka.  V roku 2018 som ukončila špecializačné štúdium poradenskej psychológie na SZU v Bratislave, v roku 2016 vzdelávanie v Arteterapii (B. Albricht).

V roku 2003 som absolvovala Tréning trénerov (Transfer, s r.o.). V roku 2009 som absolvovala prípravu mediátora. Získala som tiež certifikát ako laktačná poradkyňa (2007, Česká laktační liga). V rokoch 2010 – 2018 som bola redaktorkou portálu www.rodinka.sk, s mojimi článkami ste sa mohli stretnúť aj na stránkach časopisu Mama a ja.http://www.rodinka.sk/

Od decembra 2019 som tiež súčasťou tímu Akademického centra výskumu autizmu na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty v Bratislave, kde si v súčasnosti rozširujem vzdelanie v doktorandskom stupni štúdia.

Poskytujem psychologické poradenstvo pre deti a ich rodičov. Pri práci sa stretávam s témami ako sú:

 • príprava na pôrod a rodičovstvo,
 • podpora rodičovských kompetencií v súvislosti s popôrodnou adaptáciou, dojčením a starostlivosťou o dieťa (náročná adaptácia dieťaťa, problémy so spánkom, náročné bábätká …),
 • výchovné a vývinové problémy u malých detí (0 – 7 rokov),
 • vývinová diagnostika u malých detí, diagnostika PAS (autizmus)
 • príprava dieťaťa na vstup do školy (školská zrelosť, domáca príprava s dieťatkom),
 • problémy v období krátko po zaškolení dieťaťa (problémy pri učení),
 • príprava na vstup dieťaťa do škôlky alebo iného zariadenia,
 • problémy s adaptáciou dieťaťa na škôlku, či školu.

Momentálne mám príjem nových klientov / klientiek pozastavený do novembra 2022, píšte mi prosím v prípade záujmu po 25. 10. 2022.

Kontakt

Mobil: 0903 769708

Mail: kopcikova@dietaaja.sk

Stručný životopis

V roku 1998 som ukončila štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v odbore psychológia.

V rokoch 1997 – 2009 som pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave III. Tu som sa venovala najmä práci s deťmi, s celými triednymi kolektívmi (k témam patrila prevencia soc.-pat. javov, rovesnícke skupiny, problémy v správaní a adaptácii na školu). Tiež som sa venovala pedagógom a rodičom detí. Súčasťou mojej práce bola i príprava a realizácia rôznych projektov.

V roku 2001 som ukončila základný psychoterapeutický výcvik v PCA. Tento prístup nedirektívnej práce sa snažím uplatňovať v práci s dospelými i detskými klientmi. Verím, že každý z nás má svoju cestu a niekedy potrebuje nájsť a posilniť zdroje pri jej hľadaní.

Vo svojej práci sa stretávam s nastávajúcimi rodičmi, ako aj s rodičmi, ktorým práve pribudlo do rodiny dieťatko. Niekedy toto obdobie môže byť plné zvratov a náročných chvíľ, preto sa spoločne snažíme hľadať tú najlepšiu cestu pre novú rodinu. Venujem sa tiež malým deťom a deťom v predškolskom veku, ktoré sa pripravujú na svoju školskú dráhu a rodičom, ktorí chcú svoje deti na tento okamih čo najlepšie pripraviť. Ak sa po nástupe do školy objavia u detí nejaké problémy, rada ich pomôžem zmierniť.

Venujem sa tiež diagnostickej činnosti, či už pri nástupe dieťaťa do školy, pri potrebe posúdiť vývinovú úroveň dieťaťa alebo jeho schopnosti. Robím tiež diagnostiku autizmu.

Som vydatá, mám dve deti.

Vybrané krátkodobé kurzy/školenia:

 • Liečenie trpiaceho dieťaťa a nevyhnutné podmienky terapie hrou (G. Landreth, USA),
 • Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie I a II,
 • Vzťahová väzba – teória a prax,
 • Ako nevyhorieť pri pomáhaní,
 • Domáce násilie – jeho podstata a prevencia,
 • Rodina a rozvod (3 moduly),
 • Familienbrett – rodinná doska – workshop,
 • Oxytocin – biologický prúvodce mateřstvím (workshop, Brno)
 • Liečenie následkov interpersonálnej traumy & ťažkostí s attachmentom (Sue C. Bratton, USA),
 • Woodcock-Johnson International Edition II, BSID – Bayley Scale od Infant Development, ADOS-2 – Diagnostická škála Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition, školenie.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Poradenská psychologička, psychoterapeutka, lektorka Okruhy: psychoterapia detí a dospievajúcich, výchovné poradenstvo a konzultácie pre rodičov, psychosomatické ťažkosti u detí, sebapoškodzovanie,...

Klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka, dula Okruhy: psychoterapia dospelých, príprava na pôrod a rodičovstvo, psychické komplikácie v súvislosti s reprodukčným zdravím...

Psychologička, gestalt psychoterapeutka, školiteľka Okruhy: psychoterapia pre dospelých, mladistvých i deti, diagnostika porúch autistického spektra, psychosomatické ťažkosti, konzultácie pre rodičov...