Diagnostika vývinovej úrovne dieťaťa

Čoraz častejšie sa na nás obracajú rodičia malých detí, ktorí si nie sú istí, či vývin ich dieťatka prebieha v poriadku. Niekedy ich odporučí pediater alebo logopéd s konkrétnymi otázkami na posúdenie vývinovej úrovne.

V našej ambulancii poskytujeme klientom aj túto formu vyšetrenia – diagnostiky. Pracujeme so štandardizovanou vývinovou škálou (Bailey Scale of Infant Development), ktorá ponúka možnosť získať predstavu o vývinovej úrovni dieťatka.

Bayleyovej škála – BSID-II je určená pre deti od narodenia do veku 42 mesiacov a posudzuje mentálny i motorický vývin dieťaťa.

Umožňuje jednak dobre nastaviť intervenčný program – ak je to potrebné, a umožňuje rodičom lepšie porozumieť správaniu  a reakciám dieťaťa, ako aj získať v rámci edukácie informácie, ktoré môžu využiť pre primeranú stimuláciu dieťaťa v domácom prostredí. 

Postup pri vývinovej diagnostike

  1. Rodič/zákonný zástupca kontaktuje naše pracovisko mailom (info@sk) alebo telefonicky (0903769708). Následne zasielame mailom možný termín diagnostiky a dotazníky, ktoré treba vyplniť a odoslať späť na adresu ambulancie.
  2. Nasleduje stretnutie s rodičmi, na ktorom na základe vyplnených dotazníkov realizujeme anamnestický rozhovor. Toto stretnutie trvá cca 1 – 1 ½ hod.)
  3. Diagnostické stretnutie s dieťaťom (vždy je pri ňom prítomný aj rodič). Toto stretnutie je nahrávané na kamerový záznam a slúži pre následný rozbor. Trvá cca 45 – 60 minút. Na samotnú diagnostiku sa používa špeciálne zostavený materiál (vo forme hračiek) a špecifické usporiadanie vyšetrovacej miestnosti. Dieťatko musí byť zdravé, ideálne sýte, prebalené.
  4. Vyhodnotenie záznamu, príprava správy a odporúčaní. Tento proces je náročný na čas, preto rodič nedostane správu v deň diagnostiky dieťaťa, ale neskôr (najneskôr do 30 dní).
  5. Konzultácia výsledkov vyšetrenia a odporúčaní, odovzdanie správy rodičovi.

Proces diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky je časovo náročný. Konzultácie a diagnostika dieťaťa prebiehajú v našej ambulancii a v prípade potreby konzultujeme výsledky s inými odborníkmi, najmä pediatrom, logopédom, liečebným pedagógom či neurológom.

Rodičia od nás po diagnostike získajú podrobnú správu, i s odporúčaniami na ďalší postup. Vyšetrenie je spoplatnené podľa platného cenníka ambulancie.

Ochrana osobných údajov:

Všetky informácie získané od rodičov, ako aj nahrávka vyšetrenia dieťaťa, sú súčasťou zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Všetky tieto informácie sú prísne dôverné a pracovníčky ambulancie sú viazané mlčanlivosťou. Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Môže sa Vám ešte páčiť...