Diagnostika vývinovej úrovne dieťaťa

Čoraz častejšie sa na nás obracajú rodičia malých detí, ktorí si nie sú istí, či vývin ich dieťatka prebieha v poriadku. Niekedy ich odporučí pediater alebo logopéd s konkrétnymi otázkami na posúdenie vývinovej úrovne.

V našej ambulancii poskytujeme klientom aj túto formu vyšetrenia – diagnostiky. Pracujeme so štandardizovanou vývinovou škálou (Bailey Scale of Infant Development), ktorá ponúka možnosť získať predstavu o vývinovej úrovni dieťatka.

Bayleyovej škála – BSID-II je určená pre deti od narodenia do veku 42 mesiacov a posudzuje mentálny i motorický vývin dieťaťa.

Umožňuje jednak dobre nastaviť intervenčný program – ak je to potrebné, a umožňuje rodičom lepšie porozumieť správaniu  a reakciám dieťaťa, ako aj získať v rámci edukácie informácie, ktoré môžu využiť pre primeranú stimuláciu dieťaťa v domácom prostredí. 

Postup pri vývinovej diagnostike

  1. Rodič/zákonný zástupca kontaktuje naše pracovisko mailom (info@sk) alebo telefonicky (0903769708). Následne zasielame mailom možný termín diagnostiky a dotazníky, ktoré treba vyplniť a odoslať späť na adresu ambulancie.
  2. Nasleduje stretnutie s rodičmi, na ktorom na základe vyplnených dotazníkov realizujeme anamnestický rozhovor. Toto stretnutie trvá cca 1 – 1 ½ hod.)
  3. Diagnostické stretnutie s dieťaťom (vždy je pri ňom prítomný aj rodič). Toto stretnutie je nahrávané na kamerový záznam a slúži pre následný rozbor. Trvá cca 45 – 60 minút. Na samotnú diagnostiku sa používa špeciálne zostavený materiál (vo forme hračiek) a špecifické usporiadanie vyšetrovacej miestnosti. Dieťatko musí byť zdravé, ideálne sýte, prebalené.
  4. Vyhodnotenie záznamu, príprava správy a odporúčaní. Tento proces je náročný na čas, preto rodič nedostane správu v deň diagnostiky dieťaťa, ale neskôr (najneskôr do 30 dní).
  5. Konzultácia výsledkov vyšetrenia a odporúčaní, odovzdanie správy rodičovi.

Proces diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky je časovo náročný. Konzultácie a diagnostika dieťaťa prebiehajú v našej ambulancii a v prípade potreby konzultujeme výsledky s inými odborníkmi, najmä pediatrom, logopédom, liečebným pedagógom či neurológom.

Rodičia od nás po diagnostike získajú podrobnú správu, i s odporúčaniami na ďalší postup. Vyšetrenie je spoplatnené podľa platného cenníka ambulancie.

Ochrana osobných údajov:

Všetky informácie získané od rodičov, ako aj nahrávka vyšetrenia dieťaťa, sú súčasťou zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Všetky tieto informácie sú prísne dôverné a pracovníčky ambulancie sú viazané mlčanlivosťou. Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Správny úchop je pre malého prváčika dôležitý, aby sa dobre naštartovala jeho školská dráha, aby nebol zbytočne unavený a prípadne...

Chcete osloviť niekoho z nášho tímu? Potrebujete pomoc? Chýbajú vám ešte nejaké informácie? Tu sú otázky, ktoré dostávame najčastejšie.

...