Hana Celušáková

Klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka, dula
Okruhy: psychoterapia dospelých, príprava na pôrod a rodičovstvo, psychické komplikácie v súvislosti s reprodukčným zdravím – reprodukčnými stratami, tehotenstvom, pôrodom, šestonedelím.

Mgr. Hana Celušáková, PhD. (1975)

Som klinická psychologička, psychoterapeutka a certifikovaná dula.

Špecializačnú skúšku z klinickej psychológie som zložila v r. 2003, absolvovala som základný psychoterapeutický výcvik (PCA – Person Centered Approach) a pokračujem vo vzdelávaní v psychoterapii. Od roku 2009 som zapísaná v zozname psychoterapeutov SPS.

Mám skončený dlhodobý výcvik v arteterapii pod vedením B. Albricht a S. Šickovej (spolu 400h).

Mám licenciu na výkon praxe v odbore klinická psychológia a psychoterapia od SKP.

Som odbornou garantkou Centra pre rodinu Kvapka v odbore klinická psychológia a psychoterapia.

Prispievala som na portál www.tehotenstvo.rodinka.sk,  som spoluatorkou Prieskumu podpory dojčenia v SR a spoluatorkou a odbornou garantkou projektu Sprievodca pôrodnicami.  V roku 2022 som sa ako spoluautorka podieľala na publikácii autorského kolektívu prof. Záhumenského: Pôrodníctvo, s kapitolou: Psychologické aspekty perinatálnej starostlivosti. Som hrdou členkou autorského kolektívu publikácie prof. Ostaníkovej: Autizmus od A po S.

Najčastejšie okruhy práce:

 • psychoterapia pre dospelých
 • príprava na pôrod a rodičovstvo, aj v špecifických situáciách ako je príprava na vaginálny pôrod po cisárskom reze (VBAC), pôrod po predchádzajúcej negatívnej skúsenosti, strate dieťatka…
 • psychické komplikácie v súvislosti s reprodukčným zdravím
 • podpora rodičovských kompetencií v súvislosti s pôrodom a dojčením, starostlivosťou o dieťa
 • vyrovnávanie sa so skutočnosťou, že máme „iné“ dieťa
 • konfliktné vzťahy a ťažkosti v komunikácii s inými, hlavne v blízkych vzťahoch
 • nedostatok sebavedomia, nespokojnosť so sebou, hanblivosť, aj v súvislosti s návratom do práce po materskej a rodičovskej dovolenke
 • smútok, strata milovanej osoby

Kontakt

mail: celusakova@dietaaja.sk

mobil: 0903 79 77 58
(volajte prosím cez pracovné dni v čase medzi 9.00 a 16.00., ak nebudem dvíhať pošlite mi prosím SMS/mail a ja sa vám ozvem naspäť. Facebook a WhatsApp nepoužívam na komunikáciu o stretnutiach, ďakujem za pochopenie.)

Momentálne mám príjem nových klientiek pozastavený.

Stručný životopis

V roku 1998 som ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

V rokoch 1998 – 2003 som pracovala v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku, venovala som sa liečbe drogovo závislých mladistvých, gerontopsychiatrickým pacientom ako aj práci s dospelou klientelou (psychotickými pacientmi, alkoholikmi).

V rokoch 2008 – 2013 som spolupracovala s portálom www.rodinka.sk, v rokoch 2010-11 ako šéfredaktorka.

Od roku 2010 do roku 2016 som sa spolupodielala ako autorka a odborná garantka na projekte Sprievodca pôrodnicami.

Od roku 2006 pracujem v Centre pre rodinu Kvapka, prevažne sa zameriavam na podporu rodičovských kompetencií nastávajúcich rodičov, vediem kurzy prípravy na pôrod a rodičovstvo pre tehotné a ich partnerov, sprevádzala som rodičky počas pôrodu ako dula, podporujem novú rodinu. Spolupodielala som sa na projekte Štart do práce po materskej dovolenke.

Psychoterapeuticky sa venujem ženám, ktoré sa vyrovnávajú s psychickými komplikáciami v súvislosti s pôrodom – reprodukčným zdravím. V roku 2022 som sa ako spoluautorka podieľala na publikácii autorského kolektívu prof. Záhumenského: Pôrodníctvo, s kapitolou: Psychologické aspekty perinatálnej starostlivosti.

V rokoch 2015-19 som absolvovala postgraduálne doktorandské štúdium na LF UK a 4 roky som bola súčasťou tímu Akademického centra výskumu autizmu ako výskumná pracovníčka. Som hrdou členkou autorského kolektívu publikácie prof. Ostaníkovej: Autizmus od A po S.

Od roku 2023 pracujem aj ako odborná asistentka na Katedre Psychológie, FiF UK.

Okrem psychoterapie sa venujem sa aj vedeckej, publikačnej, lektorskej a prednáškovej činnosti, práve ukončujem supervízny výcvik..

Vybrané krátkodobé kurzy/školenia:

 • Workshop PCA v hrovej a filiálnej terapii,
 • Liečenie trpiaceho dieťaťa a nevyhnutné podmienky terapie hrou (G. Landreth, USA),
 • Seminár Trauma a disociácia (SIPE),
 • Využitie expresívnych techník v skupinovej terapii s adolescentmi a mladými dospelými (D. Sweeney, USA),
 • Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie I a II,
 • Ako nevyhorieť pri pomáhaní,
 • Domáce násilie – jeho podstata a prevencia,
 • Familienbrett – rodinná doska – workshop,
 • Liečenie následkov interpersonálnej traumy & ťažkostí s attachmentom (Sue C. Bratton, USA),
 • Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby (Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby),
 • Prof. F. Charles Mace: Workshop: Komplexný ABA terapeutický proces pre poruchy autistického spektra a súvisiace ochorenia Od diagnostiky autizmu k ABA terapii, intervenčné možnosti ABA terapie pri problémovom správaní
 • Roseanne Lesack, PhD, BCBA-D, ABPP: When Children Are More Than Picky Eaters: Prevalence, Assessment, and Treatment Considerations
 • ADOS-2 – Diagnostická škála Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition, školenie, Woodcock-Johnson International Edition II, SON–R 2½ – 7 SK, Výcvik v práci s Rorschachovou metódou – ROR I a iné.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Psychologička, lektorka Okruhy: výchovné problémy u malých detí (0 – 7 rokov), poradenstvo pre rodičov v období prvého roka života...

Poradenská psychologička, psychoterapeutka, lektorka Okruhy: psychoterapia detí a dospievajúcich, výchovné poradenstvo a konzultácie pre rodičov, psychosomatické ťažkosti u detí, sebapoškodzovanie,...

Psychologička, gestalt psychoterapeutka, školiteľka Okruhy: psychoterapia pre dospelých, mladistvých i deti, diagnostika porúch autistického spektra, psychosomatické ťažkosti, konzultácie pre rodičov...