Motivačné rozhovory s deťmi a mladými

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Motivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmi. Pomocou motivačných rozhovorov sa budeme učiť ako správne pracovať s deťmi a mládežou, príp. ich rodičmi, ktorí sú v odpore.

Pomocou motivačných rozhovorov sa budeme učiť ako správne pracovať s mladistvými a ich rodičmi, ktorí sú v odpore, t.j. s tými, ktorí si svoje ťažkosti neuvedomujú, popierajú ich, nevnímajú ich. Taktiež sa budeme venovať práci s klienti, ktorí sú v ambivalencii a nevedia sa rozhodnúť či zmenu vo svojom živote majú realizovať, či ju potrebujú.

S kým?

Workshop bude viesť Mgr. Marta Špaleková, psychoterapeutka s dlhoročnou praxou v školstve, resocializácií i súkromnej praxi.

Čo môžete očakávať?

16 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania, zameraného na oboznámenie sa so základnými princípmi/postupmi motivačných rozhovoroch a aspektmi, ktoré podporujú zmenu správania.

Obsahom workshopu je:

  1. Čo sú motivačné rozhovory? Ako ich môžem uplatniť v praxi.
  2. Vonkajšia motivácia nie je to isté ako vnútorná motivácia alebo prečo je ťažké robiť zmeny?
  3. Základné zručnosti pri motivačných rozhovoroch – čo je účinné pri motivácii.
  4. Odpor a ako s ním pracovať, aby nevznikal a minimalizoval sa.
  5. Aké sú pasce a riziká pri motivácií.
  6. Nácvik a vzájomná výmena skúseností

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií, špecificky tí, ktorí pracujú s deťmi a mládežou – s prostredí škôl a poradenských zariadení (nie je to ale podmienkou). Max. počet účastníkov je 16.

Akreditácia:

Stretnutie bude akreditované SKP – 16 kreditmi – v prípade dostatočného počtu záujemcov o kredity. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (8-10€). UPOZORNENIE: Akceptáciu kreditov, ako aj ich pridelenie, si prosím vopred overte na vašom pracovisku.

Termín a miesto konania:

Termín pripravujeme, v prípade záujmu nás kontaktujte (štvrtok: 9:00 – 18:30, piatok:  8:30 – 13:30, 16 vyučovacích hodín)

Workshop bude realizovaný prezenčne v CPR Kvapka (v prípade veľmi nepriaznivej epidemiologickej situácie cez platformu ZOOM). Predpokladáme že budú platiť nejaké protipandemické opatrenia pre skupinové podujatia, preto vás vopred prosíme o ich rešpektovanie).

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM. V prípade, že pracujete mimo zdravotníctva, teda v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky.  Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Cena:  120€ 

Zahŕňa personálne náklady, pracovný materiál, organizačné zabezpečenie, nájom priestoru, drobné občerstvenie.

Kto je Marta Špaleková?

Vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Ukončila supervízny výcvik (2008), psychoterapeutický výcvik – Prístup zameraný na človeka (2009), výcvik v motivačných rozhovoroch (2010) a arteterapeutický výcvik (2011, 2016). Od roku 1998 do 2009 sa venovala práci s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise v OZ Prima.

V rokoch 2002-2011 pôsobila aj ako terapeutka v niekoľkých zariadeniach pre drogovo závislé osoby (Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest). Niekoľko rokov pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na PdF UK, katedre sociálnej práce. Necelé tri roky pracovala v CPPPaP, kde viedla preventívne programy a skupiny so zameraním na komunikačné a sociálne zručnosti, pripravovala školenia pre pedagogických pracovníkov a pre študentov VŠ. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.

Čítajte pozorne prosím:

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. 

V prípade zmeny termínu konania, z dôvodu „vis maior“, si účastník môže požiadať o vrátenie vložného – ak mu nebude vyhovovať novostanovený termín. V tomto prípade bude účtovaný storno poplatok 10% zo sumy vložného. Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...