Pomáhajúci vzťah – prenos a protiprenos

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o téme prenosu a protiprenosu v pomáhajúcom vzťahu. Cieľom je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách pomáhajúceho vzťahu s dôrazom na prenos a protiprenos.

Prenos a protiprenos

Workshop bude viesť Mgr. Vladimír Hambálek, psychoterapeut, kouč, suprvízor.

Čo môžete očakávať?

14 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Workshop ponúkne priestor pre diskusiu, nácvik zručností a prácu s kontextom v situáciách, keď klient viac či menej chce spolupracovať s dôrazom na to, čo sa vo vzťahu deje.

Zámery a ciele workshopu:

Zameriame sa na základy pôvodného prístupu k psychoterapii, ktorý sa dnes označuje ako psychodynamický a ktorý sa vyvinul z učenia praotca psychoterapie (Freud). Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách pomáhajúceho vzťahu s dôrazom na prenos a protiprenos.

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • poznať možnosti a limity práce s prenosom a protiprenosom
  • vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať prejavy prenosu a nájsť spôsoby, ako s ním zaobchádzať
  • vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať u seba prejavy protiprenosu a nájsť spôsoby, ako s ním zaobchádzať

V rámci workshopu budeme cvičiť, pracovať v skupinách, diskutovať a reflektovať rozhovory realizované v modelových situáciách.

Pre koho je workshop určený?

Workshop je určený pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s rozličnými klientmi, ktorí sú viac i menej motivovaní, prípadne klientmi v odpore. Workshop môže byť užitočný pre rôzne pomáhajúce profesie – psychológovia/čky, psychiatri/čky, sociálni pracovníci/čky, manažéri/ky, pedagógovia/čky, vychovávatelia/ľky, pracovníci v zdravotníctve a pod.

Akreditácia:

Stretnutie je v procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov – 14 kreditmi. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity za poplatok (tento poplatok sa hradí zvlášť, 7EUR). 

Termín a miesto konania:

15. – 16. 4. 2019  (14 hodín vzdelávania)               môžete sa prihlásiť, miesta sú ešte voľné

15. 4.    9:00 – 16:30

16. 4.   9:00 – 14:00
Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Dúbravka

Cena:  105 €

Zahŕňa lektorné, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, náklady spojené s akreditáciou SKP, organizačné zabezpečenie. Obed podľa vlastného výberu je možný donáškou. Jeho cena nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

Čítajte pozorne prosím:

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM. V prípade, že pracujete mimo zdravotníctva, teda v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky.  Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Kto je Vlado Hambálek

Psychoterapeut, kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, tréner manažérskych zručností. Po vysokoškolskom štúdiu sociálnej práce absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii, supervízii a vzdelávaní manažmentu. Ďalej sa kontinuálne vzdeláva v metódach organizačného rozvoja. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a supervízorom Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov a Asociácie manželských a rodinných poradcov. Koučing a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch, individuálne aj tímovo. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, tímovej práce a koučingu. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...