Pripravujeme sa na školu doma

Dieťa by pri nástupe do školy malo vedieť – zvládať určité veci. Ak si nie ste istí, čo vaše dieťatko je alebo nie je na školu pripravené, poraďte sa s pedagógmi v škôlke alebo detským psychológom. Pre pripravenosť dieťaťa na školu môžete veľa spraviť už v domácom prostredí, nechajte sa inšpirovať… 

Nasmerovať vás môžu aj pri zápise do školy, tie bývajú každoročne medzi 15. januárom a 15. februárom.

Poďme sa teda pozrieť na to, čo by dieťa malo vedieť pred vstupom do školy a ako ho môžete podporiť:

Poznávacie (kognitívne) funkcie

Pre zvládnutie písania, čítania a počítania je dôležitá primeraná a tiež rovnomerná úroveň poznávacích schopností. Ak je v niektorých ohľadoch vývin dieťaťa nerovnomerný, treba túto oblasť rozvíjať. K poznávacím funkciám patria:

Vizuomotorika, grafomotorika

teda koordinácia oko ruka a jemná motorika ruky.

Dieťa nech sa veľa hýbe, behá, skáče, hádžte si loptu. Nechajte ho v lese behať po hrubých brvnách.

Nechajte dieťa samo sa obliekať, zapínať gombíky, viazať šnúrky. Nekupujte mu len tenisky na suchý zips 

Nechajte dieťa hrať sa so skladačkami, legom, rôznymi mozaikami. Navliekajte koráliky, mieste cesto, strihajte farebné papiera.

Kontrolujte, či dieťa drží správne ceruzku či farbičky. Kúpte mu vhodné pracovné zošity.

Sluchové vnímanie

Hrajte sa hry na lokalizáciu a na rozlišovanie zvukov – odkiaľ zvuk prichádza, čo to bol za zvuk, čo ho asi vydávalo?

Vo veršíkoch hľadajte rýmy, vytlieskavajte si slová na slabiky (MA – MA, BET – KA, CE – RUZ – KA)

Zrakové vnímanie

Učte dieťa pomenovať základné farby a neskôr aj iné farby (modrá, zelená, červená, žltá, biela, čierna, neskôr hnedá, sivá, fialová, oranžová …). Napr. „podaj mi všetky zelené kocky …“

Na pracovných listoch nech dieťa hľadá obrázky podľa predlohy, chýbajúce časti obrázka, jeden iný obrázok v rade rovnakých obrázkov.

Hrajte sa veľa pexeso, skladajte puzzle.

Reč

podnecujte dieťa k rozprávaniu. Prečítajte si spolu kúsok nejakého príbehu a nechajte ho príbeh prerozprávať. Ak dieťa nemá čistú reč, vyhľadajte logopéda – najneskôr okolo 5. narodenín.

Vnímanie priestoru

Dieťa zvyčajne najskôr chápe pojmy hore – dole, potom vpredu – vzadu, nakoniec vpravo – vľavo.

Učte ho chápať pojmy vysoko – nízko, na, v, medzi.

Základné matematické predstavy

Nechajte dieťa, nech porovnáva: málo – veľa, vysoký – nízky

Nechajte dieťa nech triedy predmety či obrázky podľa jedného kritéria: červené, ovocie, hračky, nástroje

Neskôr nech triedi podľa viacerých kritérií: modré trojuholníky, malé červené kruhy

Postupne sa hravou formou dá veľa vecí nacvičiť, naučiť. Chce to trochu znalostí a času, žiadnu inú drahú výbavu nepotrebujete.

Mária Kopčíková

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Správny úchop je pre malého prváčika dôležitý, aby sa dobre naštartovala jeho školská dráha, aby nebol zbytočne unavený a prípadne...

Pred nástupom dieťaťa do školy je vhodné overiť jeho schopnosti, pracovné návyky – predpoklady pre jeho úspešné zaškolenie.

...