Program „Predškoláčik“

Program pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník ZŠ alebo majú odloženú šk. dochádzku. Cieľom programu je podporiť dieťa v príprave na úspešné zvládnutie začiatku školy, prípadne stimulovať niektoré čiastkové procesy, kde dieťa môže mať určité limity, či oneskorenia – grafomotorika, sluchová pamäť …

Program pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník ZŠ. Cieľom programu je podporiť dieťa v príprave na úspešné zvládnutie začiatku školy, prípadne stimulovať niektoré čiastkové procesy, kde dieťa môže mať určité limity, či oneskorenia – grafomotorika, sluchová pamäť …

Jednotlivé stretnutia prebiehajú v uvoľnenej atmosfére, formou hier a cvičení (s využitím pracovných listov). Deti tieto aktivity nevnímajú ako učenie, no i tak dochádza k upevňovaniu ich zručností a schopností. Našim cieľom je podporiť nielen schopnosti detí, ale aj ich sebadôveru a radosť z tvorby a poznávania.

Deti si vyskúšajú rôzne pomôcky a rodičia dostanú informácie o tom, čo s deťmi na stretnutiach robíme, ako aj informáciu o svojom konkrétnom dieťatku, ako s ním pracovať aj v domácom prostredí. Program prispôsobuje individuálnym potrebám konkrétnych detí. Na úvodnom stretnutí deti absolvujú orientačnú diagnostiku predškolských zručností a rodičia dostanú individuálne k výsledkom svojho dieťaťa spätnú väzbu.

Kde a kedy?

25. 4. – 27. 6. 2024.  Pri minimálnom počte záujemcov (4). 

Stretnutia sa konajú v Centre pre rodinu Kvapka. Stretnutia budú bývať vo štvrtky, v čase 14:30 – 15:30.

Prihlásenie

Aktivity sú členené do tematických okruhov zameraných na:

  • rozvoj zrakového vnímania,
  • zrakovej a sluchovej pamäte,
  • podporu pozornosti,
  • diferenciáciu laterality,
  • rozvoj grafomotoriky,
  • podporu schopnosti rytmizácie,
  • podporu orientácie v priestore,
  • rozvoj seriality,
  • rozvoj základných matematických predstáv.

Cena: 180 €

(Cena zahŕňa prácu s dieťaťom – 10 stretnutí, informácie pre rodičov, pracovné materiály, tlačené materiály, vstupnú  orientačnú diagnostiku. Poplatok je možné uhradiť 2 splátkami. Je možné pre účely tejto preventívnej aktivity žiadať o úhradu u nezmluvného poskytovateľa ZS zdravotnú poisťovňu dieťaťa.)

Miesto konania – Centrum pre rodinu Kvapka

Prihlásenie:

Prihlásenie

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú –  kopcikova@dietaaja.sk, 0903 / 76 97 08.

Pracovný materiál, čaj, vodu budú mať deti k dispozícii.

Lektorka:

Mgr. Monika Nagyová

Štúdium psychológie (FiF UK) ukončila v roku 2023, so zameraním na pracovnú a školskú psychológiu. Absolvovala niekoľko krátkodobých výcvikov a vzdelávaní (napr. Jak na odchylky psychomotorickéhého vývoje dětí, Vzťahové väzba – teória a prax, Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou).

Takmer 10 rokov pracuje ako trénerka a lektorka v rôznych skupinových projektoch zameraných na deti – pohybové aktivity, animačné programy, zážitkové vzdelávanie detí a mládeže. Jej silnou stránkou je výborný vzťah k tejto vekovej kategórií, tvorivosť, schopnosť dynamicky prispôsobovať aktivity potrebám detí a motivovať ich k spolupráci.

Supervízia

Mgr. Mária Kopčíková 

Štúdium psychológie (FiF UK) ukončila v roku 1998. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (2001). Od roku 2009 je  zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a je tiež jej členkou.

Takmer 10 rokov pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Venovala sa najmä práci s deťmi a s celými triednymi kolektívmi (problémy v správaní a adaptácii na školu, či škôlku).

Od roku 2009 pôsobí v súkromnej praxi. V roku 2018 absolvovala na SZU v špecializačno odbore poradenská psychológia.

Prihlásenie

Podmienky účasti na kurze

Do kurzu budú zaradení iba tí záujemcovia, ktoré zaplatia kurzovné v stanovenom termíne. Táto suma je nevratná a slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Uhradením poplatku vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami účasti na kurze.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Kurz je určený pre tehotné maminy alebo páry, ktorým nevyhovuje stretávanie počas pracovného týždňa, alebo majú do pôrodu kratší čas....

Pozývame Vás na stretnutia, ktoré Vám pomôžu získať prehľad a istotu v príprave na pôrod a príchod bábätka. Okrem praktických...

V mimoriadnej situácií posledných mesiacov sme otestovali, že kurzy môžu byť veľmi prínosné aj v online podobe. Nech je doba...