Psychologické aspekty perinatálnej starostlivosti

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Psychologické aspekty perinatálnej starostlivosti – zameraný najmä na psychologické aspekty prežívania životnej udalosti – tehotenstva a narodenia dieťaťa z pohľadu zdravia aj patológie –  pod vedením H. Celušákovej.

Psychologické aspekty perinatálnej starostlivosti

Workshop bude viesť Mgr. Hana Celušáková, PhD. klinická psychologička, psychoterapeutka, dula, dlhodobo pôsobiaca v tejto téme a zároveň autorka podkapitoly Psychologické aspekty perinatálnej starostlivosti v učebnici Pôrodníctvo (2022).

Workshop je zameraný najmä na psychologické aspekty prežívania významných udalostí reprodukčného zdravia –  najmä tehotenstva, pôrodu a narodenia dieťaťa z pohľadu zdravia aj patológie.

Čo môžete očakávať?

12 hodín vzdelávania, prevažne teoretického

Obsahom workshopu je:

  1. plodnosť, problémy s otehotnením, reprodukčné straty a ich dopad na prežívanie seba, ďalších tehotenstiev
  2. psychológia ženy v tehotenstve a prežívanie zdravotnej starostlivosti
  3. ako ženy prežívajú pôrod?
  4. pôrod „inak“ a jeho dopad na psychiku ženy – predčasný pôrod, úmrtie dieťaťa pri pôrode, inštrumentálny pôrod, pôrod sekciou…
  5. význam bondingu po pôrode
  6. šestonedelie z hľadiska zdravia a patológie
  7. najčastejšie duševné poruchy v perinatálnom období – úzkostné poruchy, peripartálna depresia, baby blues, poruchy prispôsobenia, PTSD po pôrode
  8. možné príčiny vzniku PTSD po pôrode, prejavy, dlhodobé dopady
  9. o traume informovaná zdravotná starostlivosť
  10. prečo je dôležité nezabúdať na príbehy matiek v starostlivosti o deti?

Upozornenie: vzhľadom na časovú dotáciu workshopu nie sú obsahom konkrétne psychoterapeutické postupy a techniky na liečbu peripartálnych porúch. Tento workshop má slúžiť na zorientovanie sa v téme.

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií. Max. počet účastníkov je 16.

Upozornenie: pokiaľ pracujete priamo na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a mali by ste záujem o workshop „na mieru“, je možné obsah rozšíriť o zásady komunikácie, psychologickú prvú pomoc a pod.. V tomto prípade nás kontaktujte mailom na celusakova@dietaaja.sk alebo kopcikova@dietaaja.sk pre upresnenie požiadaviek.

Akreditácia:

Stretnutie je v procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov – 12 kreditmi. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (10eur).

Termín a miesto konania:

Štvrtok – piatok: akt. nemá termín  (štvrtok  9:00 – 12:30,  14:00 – 17:15,  piatok 9:00 – 12:30 – 12 vyučovacích hodín) 

Workshop bude realizovaný prezenčne, v Centre pre rodinu Kvapka, v Bratislave.

Čítajte pozorne prosím:

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. Nie je povinnosťou organizátora hľadať za účastníka náhradu, ak sa tento/tá nemôže zúčastniť osobne na vzdelávaní. 

V prípade zmeny termínu konania, z dôvodu „vis maior“, si účastník môže požiadať o vrátenie vložného – ak mu nebude vyhovovať novostanovený termín. V tomto prípade bude účtovaný storno poplatok 10% zo sumy vložného. Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM. V prípade, že pracujete mimo zdravotníctva, teda v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky.  Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Cena:  130€ 

Zahŕňa náklady na lektorné, pracovný materiál, technické a organizačné zabezpečenie, drobné občerstvenie. 

Kto je Hana Celušáková:

Mgr. Hana Celušáková, PhD. vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
Pracuje ako klinická psychologička a psychoterapeutka v CPR Kvapka, s dospelými klientkami, najmä v témach reprodukčného zdravia.
V rokoch 2015 – 2019 absolvovala postgraduálne štúdium na LF UK. Aktuálne na LF stále pôsobí ako členka diagnostického a výskumného tímu, publikuje odborné články, je členkou autorského kolektívu knihy: Pôrodníctvo (2022).

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...