Školská zrelosť

Čo to vlastne znamená, že dieťa je dobre pripravené na školu? Aké sú fyzické a psychické faktory školskej zrelosti? Ako by malo vyzerať dieťa zrelé na školu, čo všetko má zvládnuť v samoobsluhe, fyzicky, psychicky, sociálne, v oblasti reči, výslovnosti, grafomotoriky, pamäte a pozornosti.

 

Hoci by sme mali používať skôr pojem školská pripravenosť, medzi ľuďmi je pojem „školská zrelosť“ zaužívanejší, známejší.

Kedy je teda dieťa pripravené na školu?

Čo to vlastne znamená, že dieťa je dobre pripravené na školu?

Fyzickú – telesnú pripravenosť dieťaťa

posudzuje váš pediater na pravidelnej predškolskej prehliadke. Drobná telesná konštrukcia dieťaťa, častá chorobnosť je jedným z dôvodov, kedy sa uvažuje o odklade školskej dochádzky.

Psychická pripravenosť dieťaťa zahŕňa viacero zložiek:

Sociálna a emocionálna zrelosť

– dieťa je schopné istý čas vydržať bez rodičov a je primerane schopné zvládať svoje emócie. Nenahnevá sa, či nerozplače pri drobnom neúspechu, je schopné sledovať pokyny dospelých (pedagógov i rodičov).

Reč, výslovnosť

– je vhodné, ak dieťa začína školu v období, keď má čistú reč, vie vyslovovať všetky hlásky, vrátane R, L.

Pamäť a pozornosť

– ak dieťa nie je schopné dostatočne dlho udržať pozornosť, môže mať problémy pri školskej práci – neudrží v pamäti, čo sa od neho chcelo.

Vyhranená lateralita

– teda používanie ľavej či pravej ruky. Ak lateralita nie je vyhranená nie je, dieťa môže mať problém pri písaní, učení.

Grafomotorika

– pri písaní prváci strávia najviac času v škole, ale aj doma. Je preto potrebné, aby dieťa malo priemerane rozcvičenú ruku, malo správny úchop ceruzky – aby ho po krátkom čase pri písaní nebolela ruka, chrbát, hlava.

Dieťa pripravené na školu by vo všeobecnosti malo vedieť:

 • samostatne sa obliecť a obuť
 • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky
 • samo sa najesť a obslúžiť na WC
 • vyjadrovať sa aj v zložitejších vetách
 • kresliť pevné línie
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vedieť vystrihovať podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné farby
 • počítať do 6
 • prerozprávať obsah krátkej rozprávky a chápať obsah
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • vedieť v slove označiť prvú a poslednú hlásku
 • orientovať sa v priestore, poznať a používať pojmy vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

Mária Kopčíková

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Správny úchop je pre malého prváčika dôležitý, aby sa dobre naštartovala jeho školská dráha, aby nebol zbytočne unavený a prípadne...

Pred nástupom dieťaťa do školy je vhodné overiť jeho schopnosti, pracovné návyky – predpoklady pre jeho úspešné zaškolenie.

...