Stabilizačné techniky pri úzkosti, napätí, či hneve

Stabilizačné techniky sa používajú na to, keď je potrebné dostať seba (iného človeka) do stavu „tu a teraz“, t.j. do prítomnosti.

Ak sa vám stane, že pociťujete napr. úzkosť, výrazné napätie, či hnev, môžete použiť niektorú z nasledujúcich techník. Prípadne tieto techniky môžete ponúknuť človeku, ktorí sa ocitol v uvedených emocionálnych stavoch. 

Postupy pomáhajúce mozgu rozšíriť percepciu aj na iné veci

 • vymenovať všetko, čo je v miestnosti (alebo čo všetko v miestnosti je zelené ap.)
 • počítanie od 100-7 („zapíname“ kognitívne funkcie)
 • v polohe posediačky silno zatlačiť do stoličky
 • v polohe postojačky chrbtom zatlačiť do steny, pričom sú nohy od steny tak, akoby si chcel človek sadnúť bez stoličky
 • počítanie postupne 5-4-3-2-1, aby mozog dostal informácie, že okrem toho, čo prežívam, sú tu aj iné veci. Vymenujte 5 vecí, ktoré vidíte? Vymenujte 5 zvukov, ktoré počujete? Vymenujte 5 vecí, ktorých sa dotýkate? 4-3-2-1 (vymenované sa môže opakovať)

Riadené dýchanie

Výdatný nádych nosom do plných pľúc na 4 doby, pričom sa vypučí brucho, potom ústami pomalý uvoľňujúci výdych úplne do prázdnych pľúc, pričom brucho pomaly „klesá“, vťahuje sa. Výdych je asi o polovicu dlhší ako nádych.

Prevádza sa najlepšie v ľahu na chrbte. Dá sa využiť pri pocite výrazného napätia, pri búšení srdca, pri plytkom a rýchlom dychu. Pri krízovej intervencii v osobnom kontakte môžete dýchať spolu s postihnutým. Efektom je  napr. zníženie tepovej frekvencie, znižovanie krvného tlaku, pravidelné dýchanie, postupné uvoľnenie.

Dýchanie do štvorca

Nádych nosom na 4 sekundy. Zadržanie dychu na 4 sekundy. Výdych cez nos na 4 sekundy. Zadržanie na 4 sekundy. Opakovanie ideálne 4 minúty. V mysli, tak obchádzame štvorec. Cvičenie môžeme robiť po sediačky alebo v chôdzi.

Sústredenie sa na telo

Jednoducho pozorovať telo, „ako sa telo má, čo cíti, čo sa v ňom deje…“ ap. Sedím na stoličke, oči sú zatvorené, a len si všímam a pozorujem:

 • Ktoré časti tela sa dotýkajú stoličky?
 • Kde je väčší tlak?
 • Ktoré časti v tele sú teplé a ktoré studené?
 • Aké zvuky prichádzajú ku mne zvonku a zvnútra tela?
 • Aké pachy ku mne prichádzajú?
 • Akú chuť mám v ústach?

Objatie motýľa (butterfly hug)

Technika na princípe tzv. bilaterálnej stimulácie. Človek ju robí sám sebe. Ruky si prekríži na hrudníku a striedavo si ťuká pravou rukou a ľavou rukou na rameno. Rýchlosť ťukania by mala byť skôr vyššia, alebo je možné nechať to na človeka a jeho tempo.

Techniku sa odporúča vykonávať rýchlo, cca 30 krát na jednu na druhú stranu, potom nasleduje pauza a hlboký pomalý nádych a výdych, po ktorom znova nasleduje „ťukanie“.

Položenie priateľskej ruky na telo

Položíme si ruku na telo, kde nám je to príjemné, (najčastejšie na srdce) a len cítime aké to je, že táto priateľská vrúcna ruka tu je, že sa stará o nás. Len s tým chvíľu ostaneme.

Použité zdroje:
Rôzne materiály ku školeniam v krízovej intervencii.
Osobné skúsenosti odovzdávané pri workshopoch.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Program pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník ZŠ alebo...

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Správny úchop je pre malého prváčika dôležitý, aby sa dobre naštartovala jeho školská dráha, aby nebol zbytočne unavený a prípadne...