Janka Lednická

Obdobie vzdoru u dieťaťa je z psychologického hľadiska obdobím separácie, autonómie. Často je sprevádzané prudkými emóciami, hnevom, výbuchmi zlosti. Ako...

Často si rodič mylne myslí, že dieťa mu to robí naschvál, berie to ako mocenský boj. Na obdobie separácie je...

Často si rodič mylne myslí, že dieťa mu vzdoruje naschvál, berie to ako mocenský boj. Neistota a negatívne pocity zlyhania...