Prvá trieda

Program pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník ZŠ alebo...

Každý rok určitému počtu detí navrhujeme odklad školskej dochádzky. Je to z rôznych dôvodov – či už nezrelosti sociálnej či...

Aspoň teda nie veľké množstvo, nie často a nie príliš skoro. Prirodzenou súčasťou vývinu grafomotoriky je kresba. Väčšine detí do...